NELK konferanse 2024

En viktig og samlende konferanse i regi av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble holdt på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 29.-31. januar.

Nettverket ble stiftet i 2009 og har hvert år (bortsett fra koronatiden) vært samlet på Høgsveen, med Toril og Ulf Asp som vertskap. Ulike spørsmål knyttet til blant annet enhet, skriftsyn og sakramentsyn har vært drøftet. En grunnleggende felles forståelse er oppnådd gjennom samtalene.

Disse er medlemmer i nettverket: DELK, Den lutherske kirke i Norge og Island, Den Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke, Det evangelisk-lutherske stift i Norge, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, Missionsprovinsen i Sverige, Johanneskretsen og For Bibel og Bekjennelse.

Bildet av deltagerne på årets konferansen viser første rekke fra venstre: Jakob Okkels, Alf Danbolt, Åke Malander, Torbjörn Johansson (gjestetaler), Asbjørn Hjorthaug, Sigmund Hjorthaug og Bertil Andersson. Andre rekke fra venstre: Ulf Asp, Joachim Grün, Jonatan Ådahl, Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen (koordinator).
Vertskapet på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker: Toril og Ulf Asp