Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Bildet viser deltagerne på årets nettverksmøte 3.-5. februar samlet utenfor kapellet på Høgsveen i Ringsaker, fra venstre: Alf Danbolt (LKN); bak: Ulf Asp (DELK og vertskap); Torkild Masvie (LKN); Åke Malander (ELBK); bak: Bertil Andersson (DELK); Sigmund Hjorthaug (ELFK); Erik A.H. Okkels (FBB), bak: Leif G. Jensen (ELFK); Asbjørn Hjorthaug (ELBK);, Bengt Birgersson (MP), Richard Skollevoll (DelsiN); Jan Bygstad (DELK); Thor Henrik With (DelsiN); Boe Johannes Hermansen (FBB og koordinator) og Knut Alfsvåg (FBB).

Nettverket ble stiftet 24. februar 2009 og består av Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen (MP) og For Bibel og Bekjennelse (FBB).

Lover for nettverket finner du her.

Siste nyheter.

Facebook-feeden vår

REVIDERTE TEKSTORDNING 2020. BAKGRUNN.
"Den Hellige Skrift er kristnes katedral, hvor Jesus Kristus er omviseren. Skriftens Herre og innhold hører sammen. Med ham blir kirkeårskalenderen en omvisning i Bibelen." (Kåre Svebak)

Ordningen med faste tekster fra brevene og evangeliene, epistel- og evangelietekster, for hver søndag i kirkeåret er kanskje fra 300 tallet.

Reformasjonen tok over de gamle tekstrekkene med noen få endringer, bl.a. tok en inn tekster om dommen ved kirkeårets slutt. For å få flere tekster fra NT til prekenen, innførte en i Sverige i 1860 og i Norge 1886, 2 nye årganger med prekentekster. En beholdt den gamle evangelie-rekken og prekte over den hvert 3. år.

Gjennom de siste 150 år har det skjedd en revisjon av tekstrekkene. En klar tendens er å ta ut det som en mener ikke passer til tiden vi lever i. I 1977 tok en vekk en tekstrekke, men beholdt den gamle, men i 2010 bryter en med de gamle rekkene og komponerer tre nye tekstrekker. Det trengs å bli mer moderne og tilpasset vår tid.

Bildet av Jaharis Gospel Lectionary fra ca 1100 laget i Byzantium for bruk i den store kirken Hagia Sophia i Konstantinopel. Her er evangelietekster organisert så de passer med kirkeåret. Her er et portrett av Matteus som skriver ned evangeliet om Kristus. Guds hånd kommer ut av skyen og inspirerer Matteus direkte til å skrive ned Guds ord.
...

View on Facebook

- et nettverk av kirkesamfunn, og organisasjoner i Norden ...

View on Facebook

NETTVERK FOR EVANGELISK-LUTHERSK KIRKESAMARBEID, NELK
ble stiftet 24. februar 2009 og består av:

Den lutherske kirke i Norge (LKN)
lkn.no/
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)
www.delk.no/
Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK)
elbk.org/
Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK)
vivit.dk/
Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN)
valgmenighet.no/
Johanneskretsen
johanneskretsen.wixsite.com/johanneskretsen
Missionsprovinsen i Sverige (MP)
www.missionsprovinsen.se/
For Bibel og Bekjennelse (FBB)
www.fbb.nu/hovedside/
...

View on Facebook

Legg igjen en kommentar