Revidert tekstordning 2020

parenteser betyr at predikanten velger mellom ulike avgrensninger uten at det betyr at han velger fri tekst.

Linjer med to tekstavsnitt, der er andre tekst justert eller endret tekst fra 2011

Henvisninger i svart er tekstrekkene fra 2011. Står det ikke noen henvisning i rødt er det ikke endringer.

Adventstiden

1. søndag i adventstiden

I

Salme 24,1–10

Gjør døren høy

Rom 13,11–12  Rom 13, 11-14

Timen er kommet, våkn opp

Matt 21,1–11

Inntoget i Jerusalem

II

Jes 61,1–3   Jes 59,20.21

En gjenløser

Åp 5,1–5  Åp 5,1–14

Boken med de sju segl

Luk 4,16–22a

Jesus står frem i Nasaret

III

Jes 12,1–6

Lovsang for Herrens frelse

Åp 3,19–22  Åp 3,14-22

Se, jeg står for døren

Matt 21,10–17  Matt 21,10–22

Jesus drar inn i Jerusalem

2. søndag i adventstiden

I

Salme 33,18–22     Salme 93

Han kan fri dem fra døden

Hebr 6,13–19a  2 Pet 3:8-15

Et fast anker for sjelen

Joh 14,1–4      Matt 24,3-14

Jeg vil ta dere til meg

II

Jes 65,17–19

Ny himmel og jord

1 Kor 15,50–57  1 Kor 15,50–58

Vi skal bli forvandlet

Luk 21,27–36    Luk 21,25–36

Guds rike er nær, våk og be

III

Jes 2,1–5

Herrens fjell i de siste dager

Hebr 10,35–39

Bare en kort stund

Joh 16,21–24   Luk 12,35-40

Angst og glede

3. søndag i adventstiden

I

Jes 35,1–10

Den hellige vei

1 Kor 3,18–23

Denne verdens visdom

Matt 11,2–11

Jesus og Johannes

II

Jes 40,1–5

Trøst mitt folk og rydd vei

Jak 5,7–8    Jak 5,7–11   

Vær tålmodige til Herren kommer

Luk 3,7–18

Frukt som svarer til omvendelsen

III

Mal 4,4–6 

Jeg sender Elia til dere

2 Pet 1,19–21

Profetordet

Joh 5,31–36   Joh 5,31–40

Gjerningene vitner om meg

4. søndag i adventstiden

I

Rut 4,13–17

Rut blir stammor til David

Rom 15,8–13

Isais rotskudd

Luk 1,46–55

Marias lovsang

II

Mika 5,1–4a

Fredsfyrsten fra Betlehem

Fil 4,4–7    Fil 4,4–9

Gled dere i Herren

Luk 1,39–45

Maria og Elisabet

III

Sef 3,14–17

Han jubler over deg med fryd

2 Kor 1,18–22

Løftenes ja og amen

Matt 1,18–25

Budskapet til Josef

Juletida

Julaften

A Jes 9,1a.2.6-7     Jes 9,1-7

1 Joh 1,1-4

Luk 2,1-20

Juledag

A

Ordsp 8,1–2.22–31

Visdommen og bygningsmannen

Hebr 1,1–6

Utstrålingen av Guds herlighet

Joh 1,1–14

Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag

I

Jer 31,15–17

Det lyder klagerop i Rama

Apg 7,52–60

Stefanus blir steinet

Matt 2,16–23

Barnemordet og veien til Nasaret

II

Salme 86,11–17

Gi meg et udelt hjerte

Apg 6,8–15   Apg 6,7–15

Stefanus for Rådet

Matt 10,16–22   Matt 10,16–23

Som sauer blant ulver

III

Klag 3,52–57

Nå er det ute med meg

Fil 1,27–30   Fil 1,27– 2,4

Kjemp for evangeliet

Joh 16,1–4a

De skal støte dere ut

Romjulssøndag

I

Salme 1,1–6

De to veier

1 Tim 3,16    1 Tim 3,14-16

Gudsfryktens mysterium

Matt 2,13–15   

Flukten til Egypt

II

2 Mos 1,15–21

Jordmødrene fryktet Gud

Apg 7,17–22

Moses var full av kraft

Luk 2,36–38    Luk 2,36–39

Profeten Anna fortalte om barnet

III

Jes 66,10–13

Gled dere med Jerusalem

Rom 11,33–36

Hvor ufattelige hans veier

Luk 2,25–35

Simeons lovsang

Nyttårsdag / Jesu navnedag

I

4 Mos 6,22–27

Velsignelsen

Fil 2,5–11

Navnet over alle navn

Luk 2,21

Han fikk navnet Jesus

II

Salme 103,13–18

Forgjengelighet og miskunn

Apg 4,8–12

Ikke noe annet navn

Matt 1,20b–21

Navnet Jesus, han skal frelse

III

Salme 72,17–19  Salme 72,6-14.17-19

Hans herlige navn

Rom 10,8b–13    Rom 10,6–13

Rik nok for alle

Matt 18,19–20

Samlet i mitt navn

Åpenbaringstida

Kristi åpenbaringsdag

I

Jes 60,1–6

Herrens herlighet over deg

Ef 3,1–7

Kristi mysterium

Matt 2,1–12

Vismennene hyller Jesus

II

Jes 49,1–7

Et lys for folkeslag

Rom 15,4–6   Rom 15,1–7

Håp som skriftene gir

Luk 2,40–52

Jesus som tolvåring i tempelet

III

Jes 51,4–8

Min frelse varer fra slekt til slekt

2 Kor 4,1–6

Kristi herlighet

Joh 12,42–47   Joh 12,42–50

Som lys er jeg kommet til verden

2. søndag i åpenbaringstiden

I

Jes 42,1–6   Jes 42,1–7

Herrens tjener, et lys for folkene

Apg 18,24–19,7

Johannesdåpen og kristen dåp

Matt 3,13–17

Jesus blir døpt

II

2 Mos 1,22–2,10

Moses blir født

Ef 1,7–12    Ef 1,7–14

Guds viljes mysterium

Mark 1,3–11    Mark 1,1–11

Døperen Johannes og Jesu dåp

III

Jes 53,6–9   Jes 53,6–12

Han har båret deres synder

Kol 1,15–20

Skapelse og forsoning

Joh 1,29–34

Guds lam bærer verdens synd

  

3. søndag i åpenbaringstiden

I

1 Mos 1,26–31

Mann og kvinne i Guds bilde

Åp 21,1–6    Åp 21,1–11

En ny himmel og en ny jord

Joh 2,1–11

Bryllupet i Kana

II

Jes 55,1–3    Jes 55,1–7

Alle som tørster, kom hit

Åp 22,16–17

Livets vann

Joh 4,4–26

Kvinnen ved brønnen

III

2 Mos 3,13–15

Jeg er den jeg er

1 Kor 8,5–6

For oss er det én Gud

Joh 1,15–18

Han har vist oss hvem Gud er

4. søndag i åpenbaringstiden

I

Salme 146,1–10

Herren åpner blindes øyne

Rom 16,25–27

Mysteriet er kommet for dagen

Luk 18,35–43

Den blinde ved Jeriko

II

2 Mos 3,10–12; 4,10–16  2 Mos 3,7–12; 4,10–16

Hvem har gitt mennesket munn?

Rom 9,20–24   Rom 9,13–24

Jeg viser godhet mot den jeg vil

Joh 9,1–7.35b–38  Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41

Mannen som var født blind

III

Ordsp 14,21–22.25.31

Stakkaren og skaperen

Fil 1,20

At Kristus skal bli opphøyd

Luk 13,10–17

Jesus helbreder en kvinne

5. søndag i åpenbaringstiden

I

1 Mos 15,1–6

Herren regnet ham som rettferdig

Rom 4,1–8

Abrahams tro

Mark 2,1–12

Jesus og den lamme mannen

II

Salme 107,23–32   Salme 107,1. 23–32

Han fikk stormen til å stilne

2 Kor 1,8–11   2 Kor 1,3–11

Han reddet oss fra den visse død

Matt 14,22–34   Matt 14,22–36

Jesus og Peter går på vannet

III

Salme 103,1–6

Han tilgir og leger

Jak 5,13–16    Jak 5,13–20

Forbønn, salving og omsorg

Joh 5,1–15

Den syke ved Betesda

6. søndag i åpenbaringstiden

I

Salme 126,1–6

Så med tårer, høste med jubelrop

Fil 1,2–6

Han som begynte, skal fullføre

Joh 6,63–69

Du har det evige livs ord

II

Salme 119,80–83

Så jeg ikke blir til skamme

Kol 1,24–29    Kol 1,24–2,3

Lidelser og tjeneste

Luk 12,35–40

Lykkelige de han finner våkne

III

Ordsp 4,18–27

Bevar ditt hjerte

Åp 22,12–17    Åp 22,12–21

Jeg vil gjengjelde hver og en

Mark 13,21–27   Mark 13,14–27

Når Menneskesønnen kommer

Såmannssøndag

I

Jes 55,8–13

Ordet vender ikke tomt tilbake

Hebr 4,12–13

Guds ord er levende

Luk 8,4–15

Såmannen og jordsmonnet

II

Jer 20,7–9

Som flammende ild

Rom 10,13–17

Troen kommer av budskapet

Mark 4,26–34

Såkornet og sennepsfrøet

III

5 Mos 6,1–9

Du skal elske Herren din Gud

2 Tim 1,1–5; 3,14–17

Du vet hvem du har lært av

Matt 13,24–30    Matt 13,24–30 & 36b-43

Ugresset i hveten

Kristi forklarelsesdag

I

5 Mos 18,15–18   2 Mos 33,18-23

En profet som deg

Åp 1,9–18

Menneskesønnen åpenbarer seg

Matt 17,1–9     Matt 17,1–13

Disiplene får se Jesu herlighet

II

2 Mos 3,1–6

Moses og tornebusken

2 Pet 1,16–18

Øyenvitner på fjellet

Mark 9,2–13

Disiplene får se Jesu herlighet

III

2 Mos 34,27–35

Det strålte av ansiktet hans

2 Kor 3,12–18   2 Kor 3,(4)12–18

Moses la et slør over ansiktet

Luk 9,28–36

Disiplene får se Jesu herlighet

Søndag før faste

Fastelavnssøndag

I

Høys 8,6–7

Kjærligheten er sterk som døden

1 Kor 13,1–7

Kjærlighetens vei

Joh 17,20–26

Så kjærligheten kan være i dem

II

Jes 53,1–5

Såret for våre overtredelser

1 Kor 1,18–25

Vi forkynner en korsfestet Kristus

Joh 12,20–33

Jesu død og herliggjørelse

III

Jes 52,13–15

Herrens lidende tjener

1 Tim 2,1–6a    1 Tim 2,1–6

Løsepenge for alle

Luk 18,31–34

Se vi går opp til Jerusalem

Fastetida

Askeonsdag

I Joel 2,12-13

1 Pet 3,18-4,2

  Matt 6,1-6.16-18

II Jona 3,3-10 Jona 3,2-10

2 Pet 1,5-11

Matt 12,38-42

III Jes 58,4-10   

Apg 13,1-4;14,22-23

Mark 2,18-20

1. søndag i fastetiden

I

1 Mos 2,8–9; 3,1–8

Syndefallet

Jak 1,12–16

Gud frister ingen

Matt 4,1–11

Jesus blir fristet

II

1 Mos 4,1–7

Du skal være herre over synden

1 Kor 10,10–13  1 Kor 10,(1-5) 6–13

Ingen overmenneskelig fristelse

Matt 16,21–23 

Om lidelsen og Peters protest

III

2 Sam 12,1–10

Natan og David

Hebr 5,7–9    Hebr 5,1–10

Jesus bad med høye rop

Matt 26,36–45

I Getsemane

2. søndag i fastetiden

I

1 Mos 32,24–30   1 Mos 32,24–31

Jakobs kamp

Jak 1,2–8

Tro i prøvelse

Matt 15,21–28

Den kanaaneiske kvinnen

II

1 Mos 3,8–15     1 Mos 3,8–19

Oppgjør etter syndefallet

Rom 5,17–19     Rom 5,12–21

Fall og rettferdighetens gave

Luk 7,36–50   

Hun som fikk syndene tilgitt

III

Jes 55,1–7  Jer 3,12-14

Søk Herren

2 Kor 6,1–10

Tålmodighet i tjenesten

Luk 13,22–30

Den trange dør

3. søndag i fastetiden

I

1 Sam 18,6–14

Saul blir misunnelig på David

Ef 5,1–2.8–11  Ef 5,1–14

Ha Gud som forbilde

Luk 11,14–28

Jesu makt over urene ånder

II

Job 2,1–10

Godt og vondt fra Gud

Ef 6,10–18

Guds rustning

Mark 9,17–29

Jesus driver ut en vond ånd

III

Sak 3,1–5

Satan anklager Josva

2 Kor 12,7–10

En torn i kroppen

Luk 22,28–34

Jeg ba for deg

4. søndag i fastetiden

I

1 Mos 22,1–14    1 Mos 22,1–18

Gud setter Abraham på prøve

Hebr 4,14–16

Jesus er prøvet i alt

Joh 11,45–53

Ett menneske dør for folket

II

4 Mos 21,4–9

Kobberslangen

2 Kor 5,18–21

Forsoningens tjeneste

Joh 3,11–16

Så høyt har Gud elsket verden

III

5 Mos 8,2–3     5 Mos 8,1–6

Herren ledet i ørkenen

1 Kor 10,16–17

Vin og brød gir del i Kristus

Joh 6,24–36     Joh 6,24–40

Jeg er livets brød

Maria budskapsdag

I

Jes 7,10–14

Immanueltegnet

Gal 4,4–7

Født av en kvinne, barnekåret

Luk 1,26–38

Budskapet til Maria

II

Jer 33,14–17

En rettferdig spire for Davids ætt

Ef 1,3–6

Nåden i Kristus

Luk 1,46–55

Marias lovsang

III

1 Sam 1,21–28

Hanna får Samuel

Apg 16,12–15

Lydia i Filippi

Luk 1,39–45

Maria og Elisabet

Palmesøndag

I

2 Mos 12,21–28    Jes 56,6–8

Påskelammet

Ef 2,12–18     Ef 2,11–18

Kristus forener

Joh 12,12–24     Joh 12,20–33

Inntoget og grekerne

II

Jes 56,6–8    Salme 45,2-8

Bønnens hus for alle folk

Rom 3,21–26    Rom 3,19–31

Rettferdighet ved troen

Matt 26,6–13

Jesus salves

III

Sak 9,9–10

Fredskongen på Sion

Fil 2,5–11

Navnet over alle navn

Joh 12,1–13

Salving og inntog

Skjærtorsdag

I

2 Mos 12,1.3–8.11–14    2 Mos 12,1-14

Herren innstifter påskehøytiden

1 Kor 5,6b–8

Vårt påskelam er slaktet

Matt 26,17–30

Det siste måltid

II

Jer 31,31–34

Den nye pakt

Hebr 10,19–25    Hebr 10,12–25

Frimodighet og bekjennelse

Luk 22,14–23

Jesus innstifter nattverden

III

Salme 116,1–14

Herren kom meg til hjelp

1 Kor 11,23–26    1 Kor 11,23–32

Herrens måltid

Joh 13,1–17

Jesus vasker disiplenes føtter

Langfredag

I

Matt 26,30–27,50   Matt 26,30–27,56

Lidelsesberetningen

II

Mark 14,26–15,37   Mark 14,26–15,41

Lidelsesberetningen

III

Luk 22,39–23,46  Luk 22,39–23,49

Lidelsesberetningen

IV

Joh 18,1–19,42

Lidelsesberetningen

Påskenatt  / Ottesang

A 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2  og 2 Mos 14,1-22

Rom 6,3-11 Rom 6,1-11

Mark 1

Påsketida

Påskedag

I

Salme 118,14–24   Salme 118,1-2,14–29

Dagen som Herren har gjort

1 Kor 15,1–11

Oppstandelsen

Luk 24,1–9

Jesus står opp

II

Jes 52,7–10

Den som bringer gledesbud

Rom 14,7–9

Herre over levende og døde

Matt 28,1–10

Jesus står opp

III

2 Mos 15,1–3     Hos 6,1-3

Han vil reise oss opp tredje dagen

Kol 2,12–15   Kol 2,6–15

Begravet med Kristus

Joh 20,1–10

Den tomme graven

   

2. søndag i påsketiden

I

Jes 43,10–13

Dere er mine vitner

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

1 Kor 15,12–21

Nå er Kristus stått opp

Joh 21,1–14

Peters fiskefangst

II

Jer 31,1–6

Enda en gang vil jeg bygge deg

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

1 Joh 5,1–5

Troen har seiret

Joh 21,15–19    

Jesus og Peter

III

Jes 45,5–8    Jes 45,1–8

Jeg skaper lyset og mørket

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

1 Pet 1,3–9     1 Pet 1,1–9

Et levende håp

Joh 20,24–31

Jesus og Tomas

3. søndag i påsketiden

I

Esek 34,11–16

Den gode gjeteren

eller Apg 2,36–41

Vend om og la dere døpe

1 Pet 2,20–25     1 Pet 2,18–25

Hyrde og tilsynsmann

Joh 10,11–18

Den gode gjeteren

II

Esek 34,23–31

David – hyrde og fyrste

eller Apg 3,12–21

Livets opphavsmann

Hebr 13,20–21

Den store hyrden

Joh 10,1–10

Jeg er porten

III

Salme 23,1–6

Herren er min hyrde

eller Apg 5,27–42

Apostlene for Rådet

1 Pet 5,1–4    

Menigheten og hyrdene

Mark 6,30–44

Jesus metter 5000

4. søndag i påsketiden

I

Jes 54,7–10

Herrens fredspakt

eller Apg 9,36–43

Tabita vekkes opp

Fil 3,12–14     Fil 3,12–16

Jeg jager fram mot målet

Joh 16,16–22

Sorgen skal bli til glede

II

Jes 43,16–21

Se, jeg skaper noe nytt

eller Apg 9,1–19

Saulus kalles til tjeneste

Åp 2,1–7

Forlatt din første kjærlighet

Joh 13,30–35

Et nytt bud: Elsk hverandre

III

Jes 40,26–31

Han gir den trette kraft

eller Apg 8,26–39    Apg 8,26–40

Filip og den etiopiske hoffmannen

2 Kor 4,14–18

Han skal reise oss opp

Joh 14,1–11     Joh 14,1–12

Veien, sannheten og livet

5. søndag i påsketiden

I

Hos 14,5–9

Jeg vil lege deres frafall

eller Apg 4,32–35

De hadde alt felles

Rom 11,13–20     Rom 11,13–24

Du er podet inn blant grenene

Joh 15,1–8

Det sanne vintre

II

1 Kong 17,8–16

Enken i Sarepta

eller Apg 2,42–47

Fellesskap mellom troende

Rom 12,1–3     Rom 12,1–5

Til glede for Gud

Luk 13,18–21

Sennepsfrø og surdeig

III

1 Kong 8,12–13.27–30 

Salomo ber for tempelet

eller Apg 11,1–18

Hedningene får vende om

Ef 2,17–22

Kristus er hjørnesteinen

Joh 17,6–11     Joh 17,6–19

Jesus ber for sine

6. søndag i påsketiden

I

Jer 29,10–14

Fredstanker, fremtid og håp

eller Apg 16,25–40

Paulus og Silas løslates

1 Joh 5,13–15

Han hører når vi ber

Luk 18,1–8

Enken og dommeren

II

Dan 9,17–19     Dan 9,15–19

Min Gud, vend ditt øre hit

eller Apg 4,23–31

Bønn og fellesskap

3 Joh 11

Ta det gode til forbilde 

Matt 7,7–12    Matt 7,7–14

Bønn og den gylne regel

III

1 Kong 3,5–14

Et lydhørt hjerte

eller Apg 12,1–17

Peter og Rode

Ef 3,14–21

Bønn om styrke og innsikt

Matt 6,7–13     Matt 6,5–15

Vår Far

Kristi himmelfartsdag

I

Salme 110,1–3     Salme 110,1–4

Sett deg ved min høyre hånd

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

Ef 4,7–10     Ef 4,1–10

Han steg opp og gav gaver

Mark 16,19–20     Mark 16,15–20

Jesus tas opp til himmelen

II

Dan 7,13–14

Lik en menneskesønn

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

Rom 10,6–10

Ordet er nær i munn og hjerte

Luk 24,46–53

Jesu avskjed

III

1 Sam 2,1–9     1 Sam 2,1–10

En Gud som allting vet

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

Ef 1,17–23     Ef 1,15–23

Satte ham ved høyre hånd

Joh 17,1–5

La din Sønn bli herliggjort

Søndag før pinse

I

Hag 2,3–9

Bygg opp igjen Herrens tempel

eller Apg 1,12–14

Disiplene venter i bønn

1 Pet 4,7–11

Tjen hverandre med nådegavene

Joh 15,26–27     Joh 15,15–27

Talsmannen og dere skal vitne

II

Sak 14,6–9

Herrens dag

eller Apg 26,1–3.20–29

I Jerusalem og for folkeslagene

Åp 21,22–27    Åp 21,10-11a. 22–27

Det nye Jerusalem

Joh 3,16–21

Lyset er kommet til verden

III

1 Kong 19,3b–13  1 Kong 19,1–13

Herren åpenbarer seg

eller Apg 24,10–21

Paulus’ forsvarstale

1 Joh 5,6–12

Ånden er sannheten

Joh 16,12–15

Når sannhetens Ånd kommer

Pinse

Pinsedag

I

1 Mos 2,4–9

Guds livspust og livets tre

Apg 2,1–11

Ånden blir gitt

eller Rom 8,9–11    Rom 8,9–17

Dersom hans Ånd bor i dere

Joh 20,19–23

Ta imot Ånden

II

1 Mos 1,1–5

Guds Ånd svevet over vannet

Apg 2,1–11

Ånden blir gitt

eller 1 Kor 12,12–13

Døpt med én Ånd

Joh 14,15–21

Talsmannen og Jesu bud

III

1 Mos 11,1–9

Tårnet i Babel

Apg 2,1–11

Ånden blir gitt

eller Rom 5,1–5

Guds kjærlighet utøst ved Ånden

Joh 14,23–29     Joh 14,22–29

Løfte om Ånd og fred

2. pinsedag

I

Joel 3,1–2     Joel 3,1–5

Når Ånden blir utøst

Apg 10,34–48

Ånden kom over alle

Joh 16,5–11     Joh 16,5–15

Ånden går i rette med verden

II

Jes 44,3–5     Jes 44,1–5

Min Ånd vil jeg utøse

Apg 11,19–26

Den første hedn–kristne menighet

Joh 6,44–47     Joh 6,41–47

Far drar mennesker til Jesus

III

2 Mos 17,1–7

Vann av klippen

Apg 15,1–11    Apg 15,1–12

Apostelmøtet om folkeslagene

Joh 7,37–39

Elver av levende vann

Treenighetstida

Treenighetssøndag

I

5 Mos 6,4–9

Du skal elske Herren, din Gud

1 Pet 2,4–10

Forkynne hans storverk

Matt 28,16–20

Misjonsbefalingen

II

1 Mos 18,1–8

Herren gjester Abraham

Rom 11,33–36     Rom 11,25–36

Å dyp av visdom hos Gud

Luk 10,21–24     Luk 10,16–24

Jesus jublet i Ånden

III

Jes 6,1–8

Gud kaller Jesaja

Apg 17,22–34

Han gir liv og ånde til alle

Luk 24,45–48     Luk 24,45–49

Tilgivelse for folkeslagene

2. søndag i treenighetstiden

I

2 Mos 14,15–22 2 Mos 14,13–22

Sivsjøunderet

Tit 3,4–7

Det bad som gjenføder

Matt 3,11–12

Johannesdåp og dåp med Ånden

II

Salme 67,2–6     Salme 67,1–8

Folkene skal prise deg

Gal 3,23–29

Kledd dere i Kristus

Joh 3,26–30     Joh 3,26–36

Han skal vokse, jeg skal avta

III

Esek 36,25–29a

Renselse og et nytt hjerte

Rom 6,3–8    Rom 6,1–11

Forenet med Kristus i dåpen

Joh 3,1–13     Joh 3,1–15

Jesus og Nikodemus

3. søndag i treenighetstiden

I

Jes 25,6–9

Herrens gjestebud

Åp 19,5–9

Salige er de som er innbudt

Luk 14,15–24

Det store gjestebudet

II

Jes 50,4–5

Å høre på disiplers vis

Rom 8,28–30

De han har kalt

Joh 1,35–51

De første disiplene

III

1 Sam 1,9–18

Jeg vil gi min sønn til Herren

1 Joh 3,1–3     1 Joh 2,28 – 3,3

Vi får kalles Guds barn

Mark 10,13–16

Jesus og barna

4. søndag i treenighetstiden

I

1 Mos 25,27–34

Esau selger førstefødselsretten

1 Kor 9,24–27

Jeg løper for å vinne

Mark 10,17–27 

Jesus og den rike mannen

II

Jos 24,19–24

Herren vil vi tjene

Ef 2,1–10

Skapt til gode gjerninger

Matt 16,24–27

Å følge etter Jesus

III

Salme 22,8–12

Gud som jordmor

1 Tess 2,5–13

Vi forkynte evangeliet for dere

Matt 9,35–38

Høsten er stor

  

5. søndag i treenighetstiden

I

Jer 23,16–24

Dom over løgnprofetene

1 Joh 4,1–6

Prøv åndene

Matt 7,15–20

Falske profeter

II

Ordsp 7,1–3

Ta vare på mine ord

1 Kor 3,10–18

Grunnvollen og byggverket

Matt 7,21–29

Falske disipler og huset på fjell

III

Jer 6,16–19

Spør etter de gamle stiene

Gal 1,6–9

Bare ett evangelium

Matt 18,12–18

Sau på villspor, bror som synder

Aposteldagen /

6. søndag i treenighetstiden

I

1 Mos 12,1–4

Gud kaller og velsigner Abram

Rom 1,1–7  Rom 1,1–6

Paulus kalt til apostel

Luk 5,1–11

Peters fiskefangst

II

Jer 1,4–10

Gud kaller Jeremia til profet

Apg 20,24–32     Apg 20,24–32

Avskjedstalen i Milet

Matt 16,13–20

Peters bekjennelse

III

Jes 66,18–19

Å samle alle folk og tungemål

Apg 9,1–19    Apg 9,1–20

Saulus kalles til tjeneste

Mark 3,13–19

Jesus kaller de tolv

7. søndag i treenighetstiden

I

1 Mos 16,1–13    1 Mos 16,1–16

Hagar gir Gud et navn

1 Joh 4,7–10

Gud er kjærlighet

Luk 15,1–10

Sauen og sølvmynten

II

Ordsp 30,7–9

Gi verken armod eller rikdom

1 Tim 6,17–19  1 Tim 6,6-10 og 17–19

Forman dem som er rike

Luk 19,1–10

Sakkeus

III

Salme 8,2–10

Hva er da et menneske

1 Kor 1,26–31

Det som er svakt, utvalgte Gud

Mark 5,25–34

Hun som rørte ved Jesu kappe

8. søndag i treenighetstiden

I

2 Mos 32,1–4.30–35

Gullkalven og Moses’ bønn

1 Joh 2,15–17     1 Joh 2,15–23

Elsk din bror og ikke verden

Matt 6,19–24

Det udelte hjertet

II

2 Mos 36,2–7

Det de ga var mer enn nok

2 Kor 8,9–15

Denne gangen har dere overflod

Mark 12,37b–44

Enkens gave

III

Jos 22,1–6

Dere skal elske Herren

Fil 1,9–11

Innsikt og dømmekraft

Mark 12,28–34

Du skal elske Gud og din neste

9. søndag i treenighetstiden

I

Hos 6,1–3    Hos 6, 1-3 og  4:1-3

Han vekker oss til liv

Rom 8,31–39

Han som ga sin Sønn for oss alle

Matt 11,28–30   Matt 11,25–30

Jeg vil gi dere hvile

II

Salme 145,9–16      Salme 145,8–18

Herren reiser alle nedbøyde opp

1 Kor 4,3–5    1 Kor 4,1–5

Døm ikke før tiden

Joh 8,2–11

Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

III

1 Mos 4,8–15

Skal jeg vokte min bror?

Rom 14,10–13

Enhver skal avlegge regnskap

Luk 6,36–42

Døm ikke

10. søndag i treenighetstiden

I

Salme 32,1–11

Jeg vil bekjenne mine synder

1 Pet 3,8–13     1 Pet 3,8–17

Han må vende seg fra det onde

Luk 5,27–32

Å kalle syndere til omvendelse

II

1 Mos 50,14–21

Josef tilgir sine brødre

2 Kor 13,11–13    

Hils hverandre med et hellig kyss

Matt 18,21–35

Den ubarmhjertige medtjener

III

1 Mos 33,1–11

Jakobs møte med Esau

Ef 4,29–32    Ef 4,22–32

Tilgi slik Gud har tilgitt

Mark 11,25–26     Mark 11,22–26

Far tilgir som dere

11. søndag i treenighetstiden

I

Jes 64,6b–65,2     Jes 64,5–65,2

Kan du rolig se på dette, Herre?

Rom 9,2–5; 10,1–4    Rom 9,1–5; 10,1–4

Guds gaver til Israel

Matt 23,37–39     Matt 23,34–39

Som en høne samler kyllingene

II

2 Mos 20,1–17

De ti bud

Gal 5,1–6

Til frihet

Mark 2,23–28

Jesus og sabbaten

III

1 Mos 21,9–13

Isak og trellkvinnens sønn

Rom 8,1–4.14–18    Rom 8,1–11

Livet i Ånden

Joh 8,31–36

Virkelig fri

12. søndag i treenighetstiden

I

Neh 9,19–21

Du forlot dem ikke i ørkenen

Hebr 13,5–6

Jeg slipper deg ikke

Matt 6,24–34

Vær ikke bekymret for livet

II

Jes 49,13–16 Ordsp 31,10-12. 25-31

Kan en kvinne glemme/ En god kone

2 Kor 9,1–8  1 Tim 2,8-15

Tjenesten for de hellige/ En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet

Luk 8,1–3

Kvinner som fulgte Jesus

III

4 Mos 13,17–27

Moses sender ut speidere

Rom 1,16–17 

Joh 4,27–30.39–43     Joh 4,27–42

Kvinnen som vitnet 

13. søndag i treenighetstiden

I

Salme 92,2–6.13–16

Med ditt verk har du gledet meg

1 Kor 12,4–11 

Nådegaver til hver enkelt

Matt 25,14–30

Talentene

II

2 Krøn 1,7–12

Salomo ber om visdom

Ef 4,11–16

Så Kristi kropp kan bygges opp

Luk 12,41–48

En tro og klok forvalter

III

2 Mos 18,13–24

Jetro gir Moses råd

Apg 6,1–7

En ny tjeneste i menigheten

Joh 15,13–17

Jeg har satt dere til å bære frukt

Vingårdssøndag /

14. søndag i treenighetstiden

I

Jes 27,2–6

Herren vokter sin vingård

1 Kor 1,1–3   1 Kor 1,1–10

Dere er helliget ved Kristus

Matt 20,1–16

Arbeiderne i vingården

II

5 Mos 8,7.11–18    5Mos 8,7-18

Glem ikke Herren, din Gud

1 Kor 3,4–11    

Guds medarbeidere

Luk 17,7–10

Uverdige tjenere

III

Jer 9,23–24

Den rette ros

Fil 3,7–14

Vinning og tap

Matt 19,27–30

Forsakelse og lønn

  

15. søndag i treenighetstiden

I

Mika 6,6–8

Herren har sagt hva godhet er

Fil 1,9–11 

Innsikt og dømmekraft

Matt 5,38–48

Elsk deres fiender

II

2 Mos 19,1–6

Dersom dere vil lytte til mine ord

Fil 4,10–14

Alt makter jeg i ham

Luk 10,38–42

Jesus hos Marta og Maria

III

Rut 1,7–11.16–19a    Rut 1,7–19

Rut og No’omi

1 Kor 13,7–13

Størst blant dem er kjærligheten

Joh 15,9–12

Som jeg har elsket dere

16. søndag i treenighetstiden

I

Salme 40,2–6

Herren hørte mitt rop

Rom 8,19–23    Rom 8,18–27

Håpet om herlighet

Mark 7,31–37

Jesus sa til den døve: Effata

II

Salme 13,2–6     Salme 13,1–6

Hvor lenge, Herre?

1 Pet 4,12–19

Når en kristen lider

Matt 5,10–12

Salige er de som blir forfulgt

III

Ordsp 9,1–5    Ordsp 9,1–6

Visdommen innbyr til måltid

1 Kor 1,18–25

Vi forkynner en korsfestet Kristus

Matt 11,16–19    Matt 11,16–24

Likegyldighet og visdom

17. søndag i treenighetstiden

I

Job 19,21–27

Jeg vet at min gjenløser lever

2 Tim 1,7–12

Han har gjort ende på døden

Joh 11,17–29 og/eller 30–46   Joh 11,17– 46

Jesus vekker opp Lasarus

II

1 Kong 17,17–24

Elia vekker opp enkens sønn

1 Kor 15,35–45

Det står opp en åndelig kropp

Luk 7,11–17

Jesus vekker opp enkens sønn

III

Esek 37,1–5.10–14    Esek 37,1–14

De døde ben blir levende

Fil 1,20–26

Jeg er trukket til begge sider

Mark 5,35–43

Jesus vekker opp Jairus’ datter

18. søndag i treenighetstiden

I

Jes 53,1–5

Såret for våre overtredelser

Hebr 2,10–18

En barmhjertig øversteprest

Matt 8,14–17

Jesus helbreder Peters svigermor

II

1 Kong 8,41–43

Når utlendinger ber, må du høre

Rom 15,25–33

Hedninger har fått del i gavene

Matt 8,5–13

Offiseren i Kapernaum

III

Salme 38,10–16

Herre, du ser hva min lengsel er

1 Joh 4,11–16    1 Joh 4,11–17

Gud er kjærlighet

Mark 1,40–45

Den spedalske mannen

19. søndag i treenighetstiden

I

Salme 36,6–11

Hos deg er livets kilde

Gal 5,16–26     Gal 5,16– 6,2

Livet i Ånden

Matt 5,20–26  Matt 5,17-26

Men jeg sier dere

II

5 Mos 30,11–15    5 Mos 30,11–16

Ordet er deg ganske nær

Rom 2,13–16     Rom 1,18-32

Lovens krav i hedningenes hjerter  Menn og kvinner byttet ut det naturlige samliv

Joh 7,14–17

Den som vil gjøre hans vilje

III

1 Sam 3,1–11

Herren kaller Samuel

1 Kor 9,19–23

Alt gjør jeg for evangeliet

Luk 9,57–62

Jesus krever alt

20. søndag i treenighetstiden

I

1 Sam 18,1–4

Jonathan slutter pakt med David

Hebr 13,1–3    Hebr 13,1–6

Søskenkjærlighet og gjestfrihet

Joh 11,1–5    Joh 11,1–6

Jesu venner i Betania

II

1 Mos 2,18–25

De to skal være ett

Ef 5,31–33     Ef 5,21–33

Mysteriet Kristus og kirken Formaninger til hustruer og ektemenn

Mark 10,2–9    Matt 19,3-9

Ekteskap og skilsmisse

III

Rut 2,8–11

Boas og Rut

Ef 6,1–4   

Oppdragelse etter Herrens vilje

Matt 18,1–11

De små har sine engler hos Gud

21. søndag i treenighetstiden

I

Jer 29,4–7

Be til Herren for byen

Rom 13,1–7

Forholdet til styresmaktene

Matt 22,15–22

Gi keiseren hva keiserens er

II

5 Mos 15,7–8.10–11   5 Mos 15,7–11

Lukk opp hånden

1 Joh 3,16–18     1 Joh 3,14–24

Den som lukker sitt hjerte

Luk 16,19–31

Den rike mann og Lasarus

III

Fork 5,9–14

Rikdom kan bli til ulykke

1 Tim 6,6–12      1 Tim 6,6–16

Gudsfrykt, nøysomhet og tro

Luk 12,13–21

Den rike bonden

22. søndag i treenighetstiden

I

Fork 4,17–5,6

Vær ikke snar med munnen

Jak 3,7–12      Jak 3,2–12

Tungen

Matt 12,33–37

Treet og fruktene og tungen

II

Ordsp 6,20–23a

Forkast ikke det du har lært

Fil 2,1–4

Ikke selvhevdelse, men ydmykhet

Joh 12,35–36     Joh 12,34–43

Tro på lyset, bli lysets barn

III

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34

Dere har selv vært innflyttere

Jak 2,1–9     Jak 2,1–10

Rike og fattige i menigheten

Luk 10,25–37

Den barmhjertige samaritan

23. søndag i treenighetstiden

I

Jes 1,16–19     Jes 1,12–19

Kom, la oss gjøre opp vår sak

2 Tess 1,10b–12

Verdige det kallet dere har fått

Mark 10,28–31   Mark 10,28–45

Få hundre ganger så mye igjen

II

Salme 73,23–28

Siden tar du meg opp i herlighet 

2 Kor 5,4–10    2 Kor 5,1–10

Lønn for det onde og det gode

Joh 5,24–29    Joh 5,19–29

Å stå opp til livet eller til dom

III

Jes 51,11–16

Jeg er den som trøster dere

1 Tess 4,13–18

Når Herren kommer

Matt 24,35–44

Dagen og timen kjenner ingen

Domssøndag / Kristi kongedag

I endret 2019

Jes 57,14–16    Jes 57,14–21

Jeg vil ikke evig føre klagemål

Åp 20,11–13    Åp 20,11–15

Livets bok

Matt 25,31–46

Dommen

II

Job 28,20–28

Å frykte Herren, det er visdom

Kol 1,9–14

Et liv som er Herren verdig

Matt 25,1–13

Brudepikene

III

5 Mos 30,15–20

Valget mellom liv og død

1 Kor 15,22–28

De som hører Kristus til

Joh 9,39–41

Til dom er jeg kommet

Bots– og bønnedag

(siste søndag i oktober)

I

Jer 18,1–10

Leiren i pottemakerens hånd

Rom 2,1–11

Menneskenes ansvar overfor Gud

Luk 13,22–30

Er det få som blir frelst?

II

Jes 59,1–4

Deres misgjerninger skiller

1 Joh 1,8–2,2     1 Joh 1,5–2,2

Dersom vi bekjenner våre synder

Luk 18,9–14

Fariseeren og tolleren

III

Mika 7,18–19

Du skal kaste våre synder i havet

2 Kor 13,5–8

Ransak dere selv

Luk 15,11–32

Den bortkomne og hans bror

Allehelgensdag

(første søndag i november)

I

Jes 49,8–10

Jeg hjelper deg på frelsens dag

Åp 7,9–17

Den store hvite skaren

Matt 5,1–12

Saligprisningene

II

Salme 84,2–8

Salige er de som bor i ditt hus

Hebr 12,1–3 

En sky av vitner

Matt 5,13–16

Jordens salt og verdens lys

III

Jes 60,18–22

Herren skal være ditt lys

Hebr 11,11–16.39–40

Et bedre land de lengter etter

Luk 6,20–23    Luk 6,20–28

Saligprisningene