Årsmøte i Nettverk for kirkesamarbeid

For første gang ble det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) holdt digitalt. Representanter for ni kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige, Danmark og Finland drøftet ulike spørsmål knyttet til større kirkelig enhet. Det ble også gitt situasjonsrapporter fra medlemmene i nettverket. Bertil Andersson ble valgt til nytt medlem i styret etter Thor Henrik With som var ferdig med sin periode. Styret består for øvrig av Sigmund Hjorthaug og Asbjørn Hjorthaug. Boe Johannes Hermansen er NELKs sekretær. Neste årsmøte i NELK er berammet til 31. januar – 2. februar 2022.

Bildet viser skjermdump fra årsmøtet i NELK.