Utdanning av prester

En viktig konferanse med tema: «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse», har vært avholdt på Fjellhaug utdanningssenter i Oslo, i regi av Evangelisk-luthersk nettverk for kirkesamarbeid.

Den hadde med representanter fra en rekke utdanningsinstitusjoner, kirkesamfunn og organisasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Finland og USA. Konferansen ble holdt 13.-14. oktober. Bildene viser glimt fra arrangementet.

Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen "Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse". FOTO: Boe Johannes Hermansen.
Fra konferansen «Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse». FOTO: Boe Johannes Hermansen.