Konferansen 2017

Luthersk misjon i går og i dag

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 6.-8. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter for ni kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til to døgns program.

Professor Knut Alfsvåg holdt et foredrag, med tittelen ”Misjon og dialog i den lutherske reformasjon?”, mens professor Arne Redse bidro med ”Luthersk perspektiv på aktuell misjonsdebatt”. Tilsynsmann Rolf Ekenes foredro om ”Misjonsutfordringer i vår nærkontekst”, mens prest Jan Bygstad innledet om ”Misjonsarbeid og dåpsforberedelse blant innvandrere”.

I to sesjoner ble innstillingen om kriterier for bedømmelse av rett og vrang lære drøftet. Dette arbeidet blir ført videre.

Pastor Ragnar Andersen la fram en foreløpig rapport om en revisjon av kirkeårets tekstrekker. Det ble forøvrig gitt situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører i nettverket.

Under årsmøtet ble Alf Danbolt valg til nytt medlem av møtekomiteen. Komiteen består for øvrig av Knut Alfsvåg og Jakob Okkels, med Boe Johannes Hermansen som koordinator.

NELK 2017

Bildet viser deltagerne samlet på Høgsveen: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With og Richard Skollevoll, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg og Arne Redse, (foredragsholdere); Bengt Birgersson og Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Rolf Ekenes og Jan Bygstad, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK); Alf Danbolt, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN): Sverre Langeland, Johanneskretsen, Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB); Jo Hedberg, Bønn for Den norske kirke; Leif G. Jensen og Sigmund Hjorthaug, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK) og Ulf Asp (vertskap), (Foto: Toril Asp)