Program for møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) 2023

Sted: Høgsveen retreat og gjestegård, Tåsåsvegen 312, 2320 Furnes Tid: Mandag 30. januar – onsdag 1. februar 2023

Hovedsak: Samtale videre om det vi har felles med våre divergenser og spørsmålet om hvilken vekt divergensene har med tanke på kirkefellesskap.

Mandag:

15.30 Presentasjon av deltagerne v/Boe Johannes Hermansen

Middagsbønn v/Ulf Asp

16.00 Kaffe

16.15 Sesjon I: Framlegg av gruppen som har arbeidet med spørsmålet om bibelsynet v/Jan Bygstad (møteleder Asbjørn Hjorthaug)

18.30 Kveldsmat

19.30 Sesjon II: Situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører (møteleder: Boe Johannes Hermansen) (Max åtte minutter på hver)

Etterfølgende kveldsbønn v/Thor Henrik With

Tirsdag:

08.00 Morgenbønn v/Bertil Andersson

08.30 Frokost

09.15 Sesjon III: Samtale etter rapporten fra gruppen v/Thor Henrik With (møteleder: Jonatan Årdal)

11.45 Middagsbønn v/Boe Johannes Hermansen

12.00 Enkel lunch

13.00 Sesjon IV: Samtale etter rapporten fra gruppen v/Leif Jensen (møteleder: Bertil Andersson)

15.30 Middag og hvil

17.30 Sesjon V: Kirkens kjennetegn – Det som står igjen v/ Thor Henrik With (Møteleder: Asbjørn Hjorthaug)

19.30 Kveldsmat

20.30 Sesjon VI: Oppsummering og veien videre (Møteleder Thor Henrik With)

Etterfølgende kveldsbønn v/Knut Alsvåg

Onsdag:

08.00 Morgenbønn v/Jonatan Ådahl

08.30 Frokost

09.15 Årsmøte i NELK

11.30 Lunsj

12.15 Årsmøte i NELK – fortsetter

13.45 Middagsbønn v/Asbjørn Hjorthaug

14.15 Avreise

Komité for årets møte: Asbjørn Hjorthaug (til 2023), Bertil Andersson (til 2024), Jonatan Ådahl (til 2025) og Boe Johannes Hermansen (koordinator).

Medlemmer i NELK

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK)

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

Johanneskretsen

Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN)

Den lutherske kirke i Norge (LKN)

Den Evangelisk Lutherske Bekjennelseskirke (i Norge og Sverige) (ELBK)

Missionsprovinsen (i Sverige)

Den evangelisk-lutherske Frikirke (i Danmark) (ELFF)

Misjonsstiftet i Finland (observatør