Konferansen 2019

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 4.-6. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker.

Representanter for åtte kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til samling over to døgn.

Saker som sto på dagsorden i år var blant annet: Communio in Sacris, teoretisk og praktisk, inkludert som betydning for kirkeordninger; grense for kirkefellesskap i lys av aktuelle skriftsteder; studieløp for pastorutdanning og revisjon av kirkeårets tekstrekker.

Det ble også gitt situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører i nettverket. Og ikke minst: felles bønn og samtale preget det gode fellesskapet.

Under årsmøtet ble Sigmund Hjorthaug valgt til nytt medlem av møtekomiteen, etter Jakob Okkels som var ferdig med sin periode. Komiteen består forøvrig av Alf Danbolt og Thor Henrik With, med Boe Johannes Hermansen som koordinator for nettverkets arbeid.

Boe Johannes Hermansen

Bildet viser deltagerne samlet i snøværet utenfor klokkertårnet på Høgsveen, fra venstre: Bengt Birgersson, Missionsprovinsen; Åke Malander, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Werner Klän, foredragsholder; Joachim Grün, Johanneskretsen; Torgeir Agøy, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN), Asbjørn Hjorthaug (ELBK), Boe Johannes Hermansen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK og koordinator); Alf Danbolt, Den lutherske kirke i Norge (LKN); Leif G. Jensen, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK); Ulf Asp, DELK og vertskap. Andre rekke fra venstre: Sigmund Hjorthaug, ELFK, Jan Bygstad, DELK, Thor Henrik With, DelsiN, Eirik-Kornelius Garnes-Lunde, LKN; Andreas Karlgren, foredragsholder; Jakob Okkels, Missionsprovinsen og Knut Alfsvåg, For Bibel og Bekjennelse (FBB). Foto: Toril Asp.