Menigheter på bibelsk grunn

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid (NELK) inviterte til et samtalemøte mellom Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DELSiN), Den lutherske kirke i Norge og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) i Norkirken i Drammen forleden. På dagsorden sto utveksling av informasjon og drøfting av arbeid for å bygge lutherske menigheter på bibelsk grunn i Norge. Dette positive møtet blir fulgt opp med regelmessige samlinger videre.

 

Samtalemoite_mars_2017

Bildet viser deltagerne i møtet utenfor møtelokalet, fra venstre: fung. biskop i Den lutherske kirke i Norge, Torkild Masvie; tilsynsmann i DELK, Rolf Ekenes; biskop i DELSiN, Thor Henrik With og koordinator i NELK, Boe Johannes Hermansen.