Konferansen 2015

Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid hadde sitt årlige møte på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 2. og 3. februar. Representanter fra DELK; Det evangelisk-lutherske stift i Norge; Carissimi; For Bibel og Bekjennelse; Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken); Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke; Den evangelisk-lutherske Frikirke i Danmark; Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse i Danmark; Missionsprovinsen i Sverige og Det evangelisk lutherska Missionsstiftet i Finland – var samlet til foredrag, samtaler og bønn.

Advokat/prest Johan Haga og biskop Thor Henrik With hadde som tema: Hva gjør vi med ekteskapet? Prest Jan Bygstad innledet om: Kristus i oss – hva betyr det? Og professor Knut Alfsvåg hadde som tema: Kirkefellesskap – hva er forutsetninger og kriterier?

Det ble også lagt fram situasjonsrapporter fra de enkelte land og sammenhenger. Under status og fremtid for nettverket sto blant annet følgende saker på dagsorden: komité for vurdering av kirkeårets tekster og konferanse for pastorutdanning.

Komiteen for årets møte besto av: Thor Henrik With, Bengt Birgersson og Boe Johannes Hermansen. Et medlem går ut hvert år, i år With. Han ble etterfulgt av Knut Alfsvåg.

Boe Johannes Hermansen

På årets møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid deltok: Knut Alfsvåg (fra venstre), Boe Johannes Hermansen, Ulf Asp, Hans Olav Okkels, Leif G. Jensen, Göran Beijer, Asbjørn Hjorthaug, Bengt Birgersson, Bjørn Langgård, Risto Somaries, Roland Gustafsson, Joachim Grün, Juhana Pohjola, Alf Danbolt, Thor Henrik With, Erik A.H. Okkels og Jan Bygstad. Rolf Ekenes og Johan Haga var ikke tilstede da bildet ble tatt.  Foto: Toril Asp
På årets møte i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid deltok: Knut Alfsvåg (fra venstre), Boe Johannes Hermansen, Ulf Asp, Hans Olav Okkels, Leif G. Jensen, Göran Beijer, Asbjørn Hjorthaug, Bengt Birgersson, Bjørn Langgård, Risto Somaries, Roland Gustafsson, Joachim Grün, Juhana Pohjola, Alf Danbolt, Thor Henrik With, Erik A.H. Okkels og Jan Bygstad. Rolf Ekenes og Johan Haga var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Toril Asp