Konferansen 2016

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 1.-2. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. Representanter for ti kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til 24 timer med tettpakket program.

Professor Knut Alfsvåg holdt et perspektivrikt og matnyttig hovedforedrag, med tittelen «Den konfesjonelle lutherske kirkelighet». Planen var å få en respons fra Rolf Kjøde i Evangelisk luthersk nettverk. På grunn av inntrufne omstendigheter måtte Kjøde melde forfall. Men han bidro likevel med en skriftlig respons.

Bengt Birgersson, Jan Bygstad og Thor Henrik With bidro med innledninger til engasjert samtale under overskriften «Valgmenighet – frikirke – indrekirkelig opposisjon: Hvor går veien videre?».

Til nytt medlem av komiteen for neste års nettverksmøte ble pastor Jakob Okkels fra Missionsprovinsen i Sverige valgt. Han etterfølger Bengt Birgersson. Komiteen består for øvrig av Knut Alfsvåg og Boe Johannes Hermansen.

Boe Johannes Hermansen

Bildet viser deltagerne, fra venstre: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg, Carissimi, (foredragsholder); Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Ulf Asp, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) (vertskap), Torkild Masvie, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN), Joachim Grün, Carissimi og Johanneskretsen, Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB), Jan Bygstad, DELK, Bengt Birgersson, Missionsprovinsen i Sverige, Leif G. Jensen, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK), Alf Danbolt, DlkiN, Gunnar Hjorthaug, ELFK, Danmark, Erik A. H. Okkels, FBB og Richard Skollevoll, DelsiN. (Foto: Toril Asp)
Bildet viser deltagerne, fra venstre: Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Thor Henrik With, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Knut Alfsvåg, Carissimi, (foredragsholder); Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige; Ulf Asp, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK) (vertskap), Torkild Masvie, Den lutherske kirke i Norge (DlkiN), Joachim Grün, Carissimi og Johanneskretsen, Boe Johannes Hermansen, For Bibel og Bekjennelse (FBB), Jan Bygstad, DELK, Bengt Birgersson, Missionsprovinsen i Sverige, Leif G. Jensen, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK), Alf Danbolt, DlkiN, Gunnar Hjorthaug, ELFK, Danmark, Erik A. H. Okkels, FBB og Richard Skollevoll, DelsiN. (Foto: Toril Asp)