Konferanse: Å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse

Evangelisk-luthersk nettverk for kirkesamarbeid inviterer til konferanse med følgende formål:

å utvikle en praktisk-teologisk utdannelse

torsdag 13. og fredag 14. oktober 2016

på Fjellhaug utdanningssenter, Sinsenveien 15, Oslo

Torsdag 13. oktober:

17.00 Ankomst, registrering

17.30 Innledning og presentasjon av konferansens hensikt v/Bengt Birgersson

18.00 Kveldsmat

18.45 Intervjuer av representanter fra de nordiske land for å få deres perspektiv på den aktuelle situasjonen v/Jakob Appell

20.00 En historisk skisse over presteutdanningen med sideblikk til situasjonen i Norden i dag v/Knut Alfsvåg. 
Respondent: Naomichi Masaki

21.15 Kveldsbønn

Fredag 14. oktober:

08.30 Frokost

09.00 Hva slags utdannelse forventes av en mann som skal ordineres til prestetjeneste? v/ Roland Gustafsson. Respondenter: Torkild Masvie, Børge Haahr Andersen og Jari Kekäle. Plenumssamtale.

12.15 Lunsj

13.15 Hvilke behov har vi for supplerende/alternativ dannelse/forming for blivende prester? Med utgangspunkt i det finske Missionsstiftets erfaringer, v/Jari Kekäle.

14.15 Korte kommentarer om den teologiske tenkningen om disse spørsmålene fra flere teologiske institusjoner (DBI, MF i Århus, Församlingsfakultetet, AdFontes mfl).

15.00 Samtaler i grupper og plenum om hvordan vi kan ta med oss dette inn i vår egen kontekst og hvordan vi kan hjelpe hverandre.

16.00 Middag og avslutning.

Arrangør: Medlemmer i Evangelisk-luthersk nettverk for kirkesamarbeid består av: Missionsprovinsen, Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), For Bibel og Bekjennelse (FBB), Den lutherske kirke i Norge, Det evangelisk-lutherske stift i Norge og Carissimi. 

Seminarkomiteens medlemmer: Knut Alfsvåg, Alf Danbolt og Bengt Birgersson.

Seminarets bidragsytere:

Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved VID vitenskapelige høgskole, studiested Misjonshøgskolen i Stavanger

Börge Haahr Andersen, rektor ved Dansk Bibelinstitut (DBI)

Jakob Appell, pastor i Kvillebäckens församling, Göteborg och kapellan ved Församlingsfakulteten i Göteborg

Bengt Birgersson, prost i Missionsprovinsen i Sverige

Alf Danbolt, rektor for AdFontes

Roland Gustafsson, biskop i Missionsprovinsen i Sverige

Torbjörn Johansson, rektor ved Församlingsfakulteten i Göteborg (FFG)

Jari Kekäle, teol. dr., familieterapeut, pastor i det finske Missionsstiftet

Timo Laato, lektor ved Församlingsfakulteten i Göteborg, lærer i pastoralteologi vedd Lutherstiftelsens pastoralutbildning i Göteborg, pastor i den finske Bedjarrörelsen

Naomichi Masaki, professor i systematisk teologi ved Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, Ind. U.S.A.

Torkild Masvie, pastor i Den Lutherske Kirke i Norge

Thomas Bjerg Mikkelsen, rektor ved Menighedsfakultet i Århus (MF), Danmark

Seminarpris inkludert bespisning: kr. 500, studenter kr. 300

Overnatting: kr. 500 i dobbeltrom, kr. 700 i enkeltrom

Påmelding: innen 30. september til Boe Johannes Hermansen, på følgende mailadresse: bojohermansen@gmail.com

Begrenset antall overnattingsrom på stedet. De som først melder seg, får plass.