Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid

Lover for nettverket finner du her.

Siste nyheter.

 

Facebook-feeden vår

En viktig og samlende konferanse i regi av Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble holdt på Høgsveen retreat og gjestegård i Ringsaker 29.-31. januar. Bildet av deltagerne viser første rekke fra venstre: Jakob Okkels, Alf Danbolt, Åke Malander, Torbjörn Johansson, Asbjørn Hjorthaug, Sigmund Hjorthaug og Bertil Andersson. Andre rekke fra venstre: Ulf Asp, Joachim Grün, Jonatan Ådahl. Knut Alfsvåg, Jan Bygstad, Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen (koordinator). ... See MoreSee Less
View on Facebook
Igjen ble det NELK-konferanse via Zoom. Mandag 31.1.2022 deltok 8 medlemskirker/organisasjoner med opptil 19 deltagere i en intens og lang dag. Det meste av tiden gikk med til to rapporter.1. Rapport fra arbeidsgruppe – Enhetsspørsmål/kirkefellesskap 2. Rapport fra arbeidsgruppe – Nattverden/admisjon Arbeidet med disse rapportene fortsetter og legges endelig fram på neste konferanse 17. og 24. oktober via Zoom. Da skal også Rapport fra arbeidsgruppe om skriftens teologi tas opp.Kirkefellesskap forståelse, Nattverd/admisjon og skriftens teologi er sentrale spørsmål som må gjennomarbeides med tanke på enhet og fellesskap. NELK hadde også årsmøte og NELK-komiteen for kommende år består av Asbjørn Hjorthaug (ELBK), Bertil Andersson (DELK) og Jonatan Ådahl (Missionsprovinsen). ... See MoreSee Less
View on Facebook
NELK -konferansen 2021 er godt i gang. Den startet opp mandag 1. februar og fortsetter i dag 2.februar med ca 20 deltagere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland. Samtalen om vår felles lutherske lære og bekjennelse har tatt utgangspunkt i kirkens syv kjennetegn slik Luther beskriver de i skriftet fra 1539 Om konsilene og kirken. Disse dagene har tiden gått med til Bibelen-Guds ord, Nøklemakten, Nattverden og Embetet. Det har vært en kartlegging av hva vi er felles om og så hva som er våre forskjeller. Spørsmålet er så om disse forskjellene er så store at de er til hinder for et framtidig kirkefellesskap mellom 2 eller flere av de 6 kirkene som er med. ... See MoreSee Less
View on Facebook
NELK KONFERANSE 2021.Mandag 1. – onsdag 3. februar 2021 samles medlemmer av NELK i en digital konferanse via Zoom.Hovedsaken dette året er en videre samtale mellom kirkesamfunn om vår lutherske lære og bekjennelse med utgangspunkt i «kirkens kjennetegn». Dette er en kartlegging over hva vi har felles, hva vi ser forskjellig på og hvilken vekt divergenser har med tanke på kirkefellesskap.Fra programmet: Mandag:10:00 Presentasjon av deltagerne v/Boe Johannes Hermansen 10.15 Om Den Hellige Skrift – innledning v/ Leif Jensen (møteleder: Sigmund Hjorthaug). Samtale.13:00 Nøklemakten: forvaltes av hvem og hvordan – innledning v/ Jan Bygstad (møteleder: Asbjørn Hjorthaug15:00 Situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører (møteleder: Boe Johannes Hermansen)17:00 Takk for i dag.Tirsdag: 09:15 Nattverdforvaltningen – admisjon, felleskalk og elementene (møteleder: Thor Henrik With). Samtale.11:15 Embetet: Rite vocatus, menighetens kallsrett, apostolisk suksesjon, livslangt eller tidsavgrenset – Innledning v/ Knut Alfsvåg (møteleder: Thor Henrik With). Samtale.14:00 Bønnen og korset – gjennomgang v/ Thor Henrik With. Samtale.15.30 avslutningOnsdag:09.15 Årsmøte i NELK :14.00 Avslutning av møtet. Komité for årets møte: Asbjørn Hjorthaug (til 2023), Sigmund Hjorthaug (til 2022), Thor Henrik With (til 2021) og Boe Johannes Hermansen (koordinator). Konferansen er for medlemmer i NELK. Påmelding til: Boe Johannes Hermansen, Hovlandgt. 2, 1643 Råde – fortrinnsvis e-post: bojohermansen@gmail.com (tlf. 99612822). Påmeldingsfrist: 10. januar. Konferansen har også tidebønner morgen, middag, kveld.Hele programmet finner en på www.kirkenett.net ... See MoreSee Less
View on Facebook
MØTEKOMITEEN for NELK har i dag sendt ut følgende pressemelding:VIL OGSÅ LESE OPP UBEHAGELIG TEKST! I kirken kan høytlesning fra Bibelen stoppe før det blir for ubehagelig å høre på. Det vil Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ha slutt på. Når man går i kirken, skal bibeltekster som konfronterer og provoserer en moderne tankegang også komme tydelig til orde, mener nettverket. Før 1. søndag i advent, som begynner en ny årgang tekster, lanserer de derfor forandringer i Tekstrekkene 2011. Den er den mest brukte listen over høytlesningsstykker for søndagsgudstjenestene.To slags endringer anbefales av nettverket. Mest iøynefallende er bibelutdrag som avsluttes før de uttaler seg for umoderne, såkalte «Stopp-i-tide»-lesninger. Slike bibeltekster skal leses i sin helhet, mener forslagsstillerne. Dessuten mangler lesetekstene fra 2011 bibelavsnitt som eksplisitt omhandler ekteskap og skilsmisse, ordninger for livet i familie og husstand, menns og kvinners ulike tjeneste i menigheten og likekjønnet samliv. På «Ekteskapets søndag», for eksempel, tar nettverket derfor nye tekster inn.- Kirkegjengerne trenger ikke å beskyttes mot støtende bibelord. Vi både tåler og trenger å bli konfrontert, sier Thor Henrik With, biskop i Det evangelisk-lutherske stift. Dette året leder han arbeidet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid. - De siste hundre år har en blitt mer og mer forsiktig med hva en leser. Det fremtrer som en fortielsestradisjon, avslutter With.Forslaget fra nettverket er tenkt brukt i gudstjenester og møter i kirkesamfunn, kristelige organisasjoner og frittstående forsamlinger. Det følger i hovedsak Tekstrekkene 2011. For jul, påske og pinse justeres bare lengden på lesningene enkelte steder. Samlet sett lanserer nettverket en revisjon, ingen revolusjon.###For mer informasjon, kontakt: Thor Henrik With, komitéleder i 2020 for Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, til daglig biskop i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Mob.: 91172188. E-post: biskopwith@online.no.Boe Johannes Hermansen, koordinator for Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid, til daglig prest i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn. Mob.: 99612822. E-post: bojohermansen@gmail.com. Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid ble stiftet 24. februar 2009 og består av representanter for Den lutherske kirke i Norge (LKN); Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Johanneskretsen, Missionsprovinsen i Sverige (MPr) og For Bibel og Bekjennelse (FBB). Formålet for nettverket er å knytte bånd mellom medlemmene, legge til rette for samarbeidsprosjekter, hjelpe hverandre med å løfte fram og aktualisere en reformatorisk kristendomsforståelse, motvirke marginalisering og isolering av forsamlinger med en klassisk bekjennelse, og fremme kirkelig fellesskap nasjonalt og over landegrensene. Se også: www.kirkenett.net og www.facebook.com/Nettverk-for-evangelisk-luthersk-kirkesamarbeid-NELK-105124794214578 ... See MoreSee Less
View on Facebook

Legg igjen en kommentar