Revidert tekstordning 2020

Tekstene som benyttes i DnK står først på hver linje. Der det er endringer blir den satt i parentes, og ny tekst følger etterpå uten parentes. 

Parenteser i deler av en bibelhenvisning betyr at predikanten velger mellom ulike avgrensninger uten at det betyr at han velger fri tekst.

Adventstiden

1. søndag i adventstiden

 

I

Salme 24,1–10 

Gjør døren høy 

 

(Rom 13,11–12) Rom 13, 11-14 

Timen er kommet, våkn opp 

 

Matt 21,1–11 

Inntoget i Jerusalem 

II 

(Jes 61,1–3) Jes 59,20.21

En gjenløser

 

(Åp 5,1–5)   Åp 5,1–14 

Boken med de sju segl

 

Luk 4,16–22a

Jesus står frem i Nasaret

III

Jes 12,1–6 

Lovsang for Herrens frelse

 

(Åp 3,19–22) Åpb 3,14-22

Se, jeg står for døren

 

(Matt 21,10–17) Matt 21,10–22

Jesus drar inn i Jerusalem

2. søndag i adventstiden

 

(Salme 33,18–22)     Salme 93

Han kan fri dem fra døden

 

(Hebr 6,13–19a)  2Pet 3:8-15

Et fast anker for sjelen

 

(Joh 14,1–4 )    Matt 24,3-14

Jeg vil ta dere til meg

II

Jes 65,17–19

Ny himmel og jord

 

(1 Kor 15,50–57)   1 Kor 15,50–58

Vi skal bli forvandlet

 

(Luk 21,27–36)    Luk 21,25–36 

Guds rike er nær, våk og be

III

Jes 2,1–5 

Herrens fjell i de siste dager 

 

Hebr 10,35–39 

Bare en kort stund

 

(Joh 16,21–24)   Luk 12,35-40

Angst og glede

3. søndag i adventstiden

 

I

Jes 35,1–10 

Den hellige vei

 

1 Kor 3,18–23 

Denne verdens visdom 

 

Matt 11,2–11 

Jesus og Johannes

II

Jes 40,1–5

Trøst mitt folk og rydd vei

 

(Jak 5,7–8)    Jak 5,7–11   

Vær tålmodige til Herren kommer

 

Luk 3,7–18 

Frukt som svarer til omvendelsen

III 

Mal 4,4–6  

Jeg sender Elia til dere

 

2 Pet 1,19–21 

Profetordet

 

(Joh 5,31–36)   Joh 5,31–40

Gjerningene vitner om meg

4. søndag i adventstiden

 

I

Rut 4,13–17 

Rut blir stammor til David

 

Rom 15,8–13 

Isais rotskudd

 

Luk 1,46–55 

Marias lovsang

II

Mika 5,1–4a 

Fredsfyrsten fra Betlehem

 

(Fil 4,4–7)    Fil 4,4–9

Gled dere i Herren

 

Luk 1,39–45 

Maria og Elisabet

III

Sef 3,14–17

Han jubler over deg med fryd

 

2 Kor 1,18–22 

Løftenes ja og amen

 

Matt 1,18–25 

Budskapet til Josef

Juletida

Julaften

 A (Jes 9,1a.2.6-7)     Jes 9,1-7

 1 Joh 1,1-4

 Luk 2,1-20

Juledag

 

A

Ordsp 8,1–2.22–31 

Visdommen og bygningsmannen

 

Hebr 1,1–6

Utstrålingen av Guds herlighet

 

Joh 1,1–14

Ordet ble menneske

Stefanusdag / 2. juledag

 

I

Jer 31,15–17 

Det lyder klagerop i Rama

 

Apg 7,52–60 

Stefanus blir steinet

 

Matt 2,16–23 

Barnemordet og veien til Nasaret

II

Salme 86,11–17

Gi meg et udelt hjerte

 

(Apg 6,8–15)   Apg 6,7–15

Stefanus for Rådet

 

(Matt 10,16–22)  Matt 10,16–23

Som sauer blant ulver

III

Klag 3,52–57 

Nå er det ute med meg

 

(Fil 1,27–30)   Fil 1,27– 2,4

Kjemp for evangeliet

 

Joh 16,1–4a

De skal støte dere ut

Romjulssøndag

 

I

Salme 1,1–6

De to veier

 

(1 Tim 3,16)    1 Tim 3,14-16 

Gudsfryktens mysterium

 

Matt 2,13–15   

Flukten til Egypt

II

2 Mos 1,15–21 

Jordmødrene fryktet Gud

 

Apg 7,17–22 

Moses var full av kraft

 

(Luk 2,36–38)   Luk 2,36–39

Profeten Anna fortalte om barnet

III

Jes 66,10–13

Gled dere med Jerusalem

 

Rom 11,33–36 

Hvor ufattelige hans veier

 

Luk 2,25–35 

Simeons lovsang

Nyttårsdag / Jesu navnedag

 

I

4 Mos 6,22–27 

Velsignelsen

 

Fil 2,5–11 

Navnet over alle navn

 

Luk 2,21 

Han fikk navnet Jesus

II

Salme 103,13–18

Forgjengelighet og miskunn

 

Apg 4,8–12

Ikke noe annet navn

 

Matt 1,20b–21 

Navnet Jesus, han skal frelse

III

(Salme 72,17–19)  Salme 72,6-14.17-19

Hans herlige navn

 

(Rom 10,8b–13)    Rom 10,6–13 

Rik nok for alle 

 

Matt 18,19–20 

Samlet i mitt navn

Åpenbaringstida

Kristi åpenbaringsdag

 

I

Jes 60,1–6

Herrens herlighet over deg

 

Ef 3,1–7

Kristi mysterium 

 

Matt 2,1–12

Vismennene hyller Jesus 

II

Jes 49,1–7

Et lys for folkeslag

 

(Rom 15,4–6)   Rom 15,1–7

Håp som skriftene gir

 

Luk 2,40–52

Jesus som tolvåring i tempelet

III

Jes 51,4–8

Min frelse varer fra slekt til slekt

 

2 Kor 4,1–6

Kristi herlighet

 

(Joh 12,42–47)   Joh 12,42–50

Som lys er jeg kommet til verden

2. søndag i åpenbaringstiden

 

I

(Jes 42,1–6)   Jes 42,1–7

Herrens tjener, et lys for folkene

 

Apg 18,24–19,7 

Johannesdåpen og kristen dåp

 

Matt 3,13–17

Jesus blir døpt

II

2 Mos 1,22–2,10

Moses blir født

 

(Ef 1,7–12)    Ef 1,7–14

Guds viljes mysterium

 

(Mark 1,3–11)    Mark 1,1–11

Døperen Johannes og Jesu dåp

III

(Jes 53,6–9)   Jes 53,6–12

Han har båret deres synder

 

Kol 1,15–20 

Skapelse og forsoning

 

Joh 1,29–34

Guds lam bærer verdens synd

  

3. søndag i åpenbaringstiden

 

I

1 Mos 1,26–31 

Mann og kvinne i Guds bilde

 

(Åp 21,1–6)   Åp 21,1–11

En ny himmel og en ny jord

 

Joh 2,1–11

Bryllupet i Kana

II

(Jes 55,1–3)    Jes 55,1–7

Alle som tørster, kom hit

 

Åp 22,16–17

Livets vann

 

Joh 4,4–26

Kvinnen ved brønnen

III

2 Mos 3,13–15

Jeg er den jeg er

 

1 Kor 8,5–6

For oss er det én Gud

 

Joh 1,15–18

Han har vist oss hvem Gud er

     

 

4. søndag i åpenbaringstiden

 

I

Salme 146,1–10

Herren åpner blindes øyne

 

Rom 16,25–27

Mysteriet er kommet for dagen

 

Luk 18,35–43 

Den blinde ved Jeriko

II

(2 Mos 3,10–12; 4,10–16)  2 Mos 3,7–12; 4,10–16

Hvem har gitt mennesket munn?

 

(Rom 9,20–24)   Rom 9,13–24

Jeg viser godhet mot den jeg vil

 

(Joh 9,1–7.35b–38)   Joh 9,1–11.(12-35a) 35b–41

Mannen som var født blind

III

Ordsp 14,21–22.25.31

Stakkaren og skaperen

 

Fil 1,20

At Kristus skal bli opphøyd

 

Luk 13,10–17

Jesus helbreder en kvinne 

5. søndag i åpenbaringstiden

 

I

1 Mos 15,1–6

Herren regnet ham som rettferdig

 

Rom 4,1–8

Abrahams tro

 

Mark 2,1–12

Jesus og den lamme mannen

II

(Salme 107,23–32)   Salme 107,1. 23–32

Han fikk stormen til å stilne

 

(2 Kor 1,8–11)   2 Kor 1,3–11

Han reddet oss fra den visse død

 

(Matt 14,22–34)   Matt 14,22–36

Jesus og Peter går på vannet

III

Salme 103,1–6

Han tilgir og leger

 

(Jak 5,13–16)    Jak 5,13–20

Forbønn, salving og omsorg

 

Joh 5,1–15

Den syke ved Betesda

6. søndag i åpenbaringstiden

 

I

Salme 126,1–6

Så med tårer, høste med jubelrop

 

Fil 1,2–6

Han som begynte, skal fullføre

 

Joh 6,63–69

Du har det evige livs ord

II

Salme 119,80–83

Så jeg ikke blir til skamme

 

(Kol 1,24–29)    Kol 1,24–2,3

Lidelser og tjeneste

 

Luk 12,35–40

Lykkelige de han finner våkne

III

Ordsp 4,18–27

Bevar ditt hjerte

 

(Åp 22,12–17)    Åp 22,12–21

Jeg vil gjengjelde hver og en

 

(Mark 13,21–27)   Mark 13,14–27

Når Menneskesønnen kommer

Såmannssøndag

 

I

Jes 55,8–13

Ordet vender ikke tomt tilbake

 

Hebr 4,12–13

Guds ord er levende

 

Luk 8,4–15

Såmannen og jordsmonnet

II

Jer 20,7–9

Som flammende ild

 

Rom 10,13–17

Troen kommer av budskapet

 

Mark 4,26–34

Såkornet og sennepsfrøet

III

5 Mos 6,1–9

Du skal elske Herren din Gud

 

2 Tim 1,1–5; 3,14–17

Du vet hvem du har lært av

 

(Matt 13,24–30)    Matt 13,24–30 & 36b-43

Ugresset i hveten

Kristi forklarelsesdag

 

I

(5 Mos 18,15–18)  2 Mos 33,18-23

En profet som deg

 

Åp 1,9–18 

Menneskesønnen åpenbarer seg

 

(Matt 17,1–9)     Matt 17,1–13

Disiplene får se Jesu herlighet

II

2 Mos 3,1–6 

Moses og tornebusken

 

2 Pet 1,16–18 

Øyenvitner på fjellet

 

Mark 9,2–13 

Disiplene får se Jesu herlighet

III

2 Mos 34,27–35

Det strålte av ansiktet hans

 

(2 Kor 3,12–18)   2 Kor 3,(4)12–18

Moses la et slør over ansiktet

 

Luk 9,28–36

Disiplene får se Jesu herlighet

Søndag før faste

Fastelavnssøndag

 

I

Høys 8,6–7 

Kjærligheten er sterk som døden

 

1 Kor 13,1–7 

Kjærlighetens vei

 

Joh 17,20–26 

Så kjærligheten kan være i dem

II

Jes 53,1–5 

Såret for våre overtredelser 

 

1 Kor 1,18–25 

Vi forkynner en korsfestet Kristus

 

Joh 12,20–33 

Jesu død og herliggjørelse

III

Jes 52,13–15 

Herrens lidende tjener

 

(1 Tim 2,1–6a)    1 Tim 2,1–6

Løsepenge for alle

 

Luk 18,31–34 

Se vi går opp til Jerusalem

Fastetida

Askeonsdag

I Joel 2,12-13 

 1 Pet 3,18-4,2 

  Matt 6,1-6.16-18 

 

II (Jona 3,3-10) Jona 3,2-10

 2 Pet 1,5-11 

 Matt 12,38-42 

 

III Jes 58,4-10   

 Apg 13,1-4;14,22-23

 Mark 2,18-20 

 

1. søndag i fastetiden

 

I

1 Mos 2,8–9; 3,1–8 

Syndefallet

 

Jak 1,12–16

Gud frister ingen

 

Matt 4,1–11

Jesus blir fristet

II

1 Mos 4,1–7 

Du skal være herre over synden

 

(1 Kor 10,10–13)   1 Kor 10,(1-5) 6–13

Ingen overmenneskelig fristelse

 

Matt 16,21–23  

Om lidelsen og Peters protest

III

2 Sam 12,1–10 

Natan og David

 

(Hebr 5,7–9)    Hebr 5,1–10

Jesus bad med høye rop

 

Matt 26,36–45

I Getsemane

2. søndag i fastetiden

 

I

(1 Mos 32,24–30)   1 Mos 32,24–31

Jakobs kamp

 

Jak 1,2–8

Tro i prøvelse

 

Matt 15,21–28

Den kanaaneiske kvinnen

II

(1 Mos 3,8–15)     1 Mos 3,8–19

Oppgjør etter syndefallet

 

(Rom 5,17–19)     Rom 5,12–21

Fall og rettferdighetens gave

 

Luk 7,36–50   

Hun som fikk syndene tilgitt

III

(Jes 55,1–7)   Jer 3,12-14

Søk Herren

 

2 Kor 6,1–10 

Tålmodighet i tjenesten

 

Luk 13,22–30 

Den trange dør

3. søndag i fastetiden

 

I

1 Sam 18,6–14 

Saul blir misunnelig på David

 

(Ef 5,1–2.8–11)   Ef 5,1–14

Ha Gud som forbilde

 

Luk 11,14–28 

Jesu makt over urene ånder

II

Job 2,1–10 

Godt og vondt fra Gud

 

Ef 6,10–18

Guds rustning

 

Mark 9,17–29 

Jesus driver ut en vond ånd

III

Sak 3,1–5 

Satan anklager Josva

 

2 Kor 12,7–10

En torn i kroppen

 

Luk 22,28–34 

Jeg ba for deg

4. søndag i fastetiden

 

I

(1 Mos 22,1–14)    1 Mos 22,1–18

Gud setter Abraham på prøve

 

Hebr 4,14–16

Jesus er prøvet i alt

 

Joh 11,45–53 

Ett menneske dør for folket

II

4 Mos 21,4–9 

Kobberslangen

 

2 Kor 5,18–21 

Forsoningens tjeneste

 

Joh 3,11–16 

Så høyt har Gud elsket verden

III

(5 Mos 8,2–3)     5 Mos 8,1–6

Herren ledet i ørkenen

 

1 Kor 10,16–17 

Vin og brød gir del i Kristus

 

(Joh 6,24–36)     Joh 6,24–40

Jeg er livets brød

Maria budskapsdag

 

I

Jes 7,10–14

Immanueltegnet

 

Gal 4,4–7 

Født av en kvinne, barnekåret

 

Luk 1,26–38 

Budskapet til Maria

II

Jer 33,14–17 

En rettferdig spire for Davids ætt

 

Ef 1,3–6 

Nåden i Kristus

 

Luk 1,46–55 

Marias lovsang

III

1 Sam 1,21–28 

Hanna får Samuel

 

Apg 16,12–15 

Lydia i Filippi

 

Luk 1,39–45 

Maria og Elisabet

Palmesøndag

 

I

(2 Mos 12,21–28)    Jes 56,6–8 

Påskelammet

 

(Ef 2,12–18)     Ef 2,11–18

Kristus forener 

 

(Joh 12,12–24)     Joh 12,20–33

Inntoget og grekerne

II

(Jes 56,6–8)    Salme 45,2-8

Bønnens hus for alle folk

 

(Rom 3,21–26)    Rom 3,19–31

Rettferdighet ved troen

 

Matt 26,6–13 

Jesus salves

III

Sak 9,9–10 

Fredskongen på Sion

 

Fil 2,5–11

Navnet over alle navn

 

Joh 12,1–13 

Salving og inntog

Skjærtorsdag

 

I

(2 Mos 12,1.3–8.11–14)    2 Mos 12,1-14

Herren innstifter påskehøytiden

 

1 Kor 5,6b–8

Vårt påskelam er slaktet

 

Matt 26,17–30 

Det siste måltid

II

Jer 31,31–34 

Den nye pakt

 

(Hebr 10,19–25)    Hebr 10,12–25

Frimodighet og bekjennelse

 

Luk 22,14–23 

Jesus innstifter nattverden

III

Salme 116,1–14

Herren kom meg til hjelp

 

(1 Kor 11,23–26)    1 Kor 11,23–32

Herrens måltid

 

Joh 13,1–17 

Jesus vasker disiplenes føtter

Langfredag

 

I

(Matt 26,30–27,50)   Matt 26,30–27,56

Lidelsesberetningen

II

(Mark 14,26–15,37)   Mark 14,26–15,41

Lidelsesberetningen

III

(Luk 22,39–23,46)  Luk 22,39–23,49

Lidelsesberetningen

IV

Joh 18,1–19,42

Lidelsesberetningen

Påskenatt  / Ottesang

A 1 Mos 1,1-5;1,26-2,2  og 2 Mos 14,1-22

(Rom 6,3-11) Rom 6,1-11

 Mark 1

 

Påsketida

Påskedag

 

I

(Salme 118,14–24)   Salme 118,1-2,14–29 

Dagen som Herren har gjort

 

1 Kor 15,1–11

Oppstandelsen

 

Luk 24,1–9 

Jesus står opp

II

Jes 52,7–10

Den som bringer gledesbud

 

Rom 14,7–9 

Herre over levende og døde

 

Matt 28,1–10 

Jesus står opp

III

(2 Mos 15,1–3)     Hos 6,1-3

Han vil reise oss opp tredje dagen

 

(Kol 2,12–15)   Kol 2,6–15

Begravet med Kristus

 

Joh 20,1–10

Den tomme graven

   

2. søndag i påsketiden

 

I

Jes 43,10–13

Dere er mine vitner

 

eller Apg 1,1–5 

Løftet om Ånden

 

1 Kor 15,12–21 

Nå er Kristus stått opp

 

Joh 21,1–14 

Peters fiskefangst

II

Jer 31,1–6

Enda en gang vil jeg bygge deg

 

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

 

1 Joh 5,1–5 

Troen har seiret

 

Joh 21,15–19    

Jesus og Peter

III

(Jes 45,5–8)    Jes 45,1–8 

Jeg skaper lyset og mørket

 

eller Apg 1,1–5

Løftet om Ånden

 

(1 Pet 1,3–9)     1 Pet 1,1–9 

Et levende håp

 

Joh 20,24–31 

Jesus og Tomas

3. søndag i påsketiden

 

I

Esek 34,11–16 

Den gode gjeteren

 

eller Apg 2,36–41

Vend om og la dere døpe

 

(1 Pet 2,20–25)     1 Pet 2,18–25 

Hyrde og tilsynsmann

 

Joh 10,11–18 

Den gode gjeteren

II

Esek 34,23–31 

David – hyrde og fyrste

 

eller Apg 3,12–21

Livets opphavsmann

 

Hebr 13,20–21 

Den store hyrden

 

Joh 10,1–10

Jeg er porten

III

Salme 23,1–6

Herren er min hyrde

 

eller Apg 5,27–42

Apostlene for Rådet

 

1 Pet 5,1–4    

Menigheten og hyrdene 

 

Mark 6,30–44 

Jesus metter 5000

4. søndag i påsketiden

 

I

Jes 54,7–10 

Herrens fredspakt

 

eller Apg 9,36–43 

Tabita vekkes opp

 

(Fil 3,12–14)     Fil 3,12–16

Jeg jager fram mot målet

 

Joh 16,16–22

Sorgen skal bli til glede

II

Jes 43,16–21 

Se, jeg skaper noe nytt

 

eller Apg 9,1–19

Saulus kalles til tjeneste

 

Åp 2,1–7 

Forlatt din første kjærlighet

 

Joh 13,30–35 

Et nytt bud: Elsk hverandre

III

Jes 40,26–31 

Han gir den trette kraft

 

eller (Apg 8,26–39)    Apg 8,26–40

Filip og den etiopiske hoffmannen

 

2 Kor 4,14–18 

Han skal reise oss opp

 

(Joh 14,1–11)     Joh 14,1–12

Veien, sannheten og livet

5. søndag i påsketiden

 

I

Hos 14,5–9 

Jeg vil lege deres frafall

 

eller Apg 4,32–35

De hadde alt felles

 

(Rom 11,13–20)     Rom 11,13–24

Du er podet inn blant grenene

 

Joh 15,1–8 

Det sanne vintre

II

1 Kong 17,8–16 

Enken i Sarepta

 

eller Apg 2,42–47

Fellesskap mellom troende

 

(Rom 12,1–3)     Rom 12,1–5

Til glede for Gud

 

Luk 13,18–21 

Sennepsfrø og surdeig

III

1 Kong 8,12–13.27–30  

Salomo ber for tempelet

 

eller Apg 11,1–18

Hedningene får vende om

 

Ef 2,17–22 

Kristus er hjørnesteinen

 

(Joh 17,6–11)     Joh 17,6–19

Jesus ber for sine

6. søndag i påsketiden

 

I

Jer 29,10–14 

Fredstanker, fremtid og håp

 

eller Apg 16,25–40

Paulus og Silas løslates

 

1 Joh 5,13–15 

Han hører når vi ber

 

Luk 18,1–8 

Enken og dommeren

II

(Dan 9,17–19)     Dan 9,15–19 

Min Gud, vend ditt øre hit

 

eller Apg 4,23–31

Bønn og fellesskap

 

3 Joh 11 

Ta det gode til forbilde  

 

(Matt 7,7–12)    Matt 7,7–14

Bønn og den gylne regel

III

1 Kong 3,5–14 

Et lydhørt hjerte

 

eller Apg 12,1–17 

Peter og Rode

 

Ef 3,14–21 

Bønn om styrke og innsikt

 

(Matt 6,7–13)     Matt 6,5–15

Vår Far

Kristi himmelfartsdag

 

I

(Salme 110,1–3)     Salme 110,1–4

Sett deg ved min høyre hånd

 

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

 

(Ef 4,7–10)     Ef 4,1–10 

Han steg opp og gav gaver

 

(Mark 16,19–20)     Mark 16,15–20 

Jesus tas opp til himmelen

II

Dan 7,13–14 

Lik en menneskesønn

 

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

 

Rom 10,6–10 

Ordet er nær i munn og hjerte

 

Luk 24,46–53 

Jesu avskjed

III

(1 Sam 2,1–9)     1 Sam 2,1–10

En Gud som allting vet

 

eller Apg 1,1–11

Jesus tas opp til himmelen

 

(Ef 1,17–23)     Ef 1,15–23 

Satte ham ved høyre hånd

 

Joh 17,1–5 

La din Sønn bli herliggjort

Søndag før pinse

 

I

Hag 2,3–9

Bygg opp igjen Herrens tempel

 

eller Apg 1,12–14

Disiplene venter i bønn

 

1 Pet 4,7–11 

Tjen hverandre med nådegavene

 

(Joh 15,26–27)     Joh 15,15–27

Talsmannen og dere skal vitne

II

Sak 14,6–9 

Herrens dag

 

eller Apg 26,1–3.20–29

I Jerusalem og for folkeslagene

 

(Åp 21,22–27)    Åp 21,10-11a. 22–27

Det nye Jerusalem

 

Joh 3,16–21 

Lyset er kommet til verden

III 

(1 Kong 19,3b–13)  1 Kong 19,1–13

Herren åpenbarer seg

 

eller Apg 24,10–21

Paulus’ forsvarstale

 

1 Joh 5,6–12 

Ånden er sannheten

 

Joh 16,12–15 

Når sannhetens Ånd kommer

Pinse

Pinsedag

 

I

1 Mos 2,4–9

Guds livspust og livets tre

 

Apg 2,1–11 

Ånden blir gitt

 

eller (Rom 8,9–11)    Rom 8,9–17

Dersom hans Ånd bor i dere

 

Joh 20,19–23 

Ta imot Ånden

II

1 Mos 1,1–5 

Guds Ånd svevet over vannet

 

Apg 2,1–11 

Ånden blir gitt

 

eller 1 Kor 12,12–13

Døpt med én Ånd

 

Joh 14,15–21 

Talsmannen og Jesu bud

III

1 Mos 11,1–9 

Tårnet i Babel

 

Apg 2,1–11 

Ånden blir gitt

 

eller Rom 5,1–5

Guds kjærlighet utøst ved Ånden

 

(Joh 14,23–29)     Joh 14,22–29 

Løfte om Ånd og fred

2. pinsedag

 

I

(Joel 3,1–2)     Joel 3,1–5

Når Ånden blir utøst

 

Apg 10,34–48 

Ånden kom over alle

 

(Joh 16,5–11)     Joh 16,5–15

Ånden går i rette med verden

II

(Jes 44,3–5)     Jes 44,1–5 

Min Ånd vil jeg utøse

 

Apg 11,19–26 

Den første hedn–kristne menighet

 

(Joh 6,44–47)     Joh 6,41–47 

Far drar mennesker til Jesus

III

2 Mos 17,1–7 

Vann av klippen

 

(Apg 15,1–11)    Apg 15,1–12

Apostelmøtet om folkeslagene

 

Joh 7,37–39 

Elver av levende vann

Treenighetstida

Treenighetssøndag

 

I

5 Mos 6,4–9

Du skal elske Herren, din Gud

 

1 Pet 2,4–10 

Forkynne hans storverk

 

Matt 28,16–20

Misjonsbefalingen

II

1 Mos 18,1–8 

Herren gjester Abraham

 

(Rom 11,33–36)     Rom 11,25–36 

Å dyp av visdom hos Gud

 

(Luk 10,21–24)     Luk 10,16–24 

Jesus jublet i Ånden

III

Jes 6,1–8 

Gud kaller Jesaja

 

Apg 17,22–34 

Han gir liv og ånde til alle

 

(Luk 24,45–48)     Luk 24,45–49

Tilgivelse for folkeslagene 

2. søndag i treenighetstiden

 

I

(2 Mos 14,15–22) 2 Mos 14,13–22

Sivsjøunderet

 

Tit 3,4–7

Det bad som gjenføder

 

Matt 3,11–12 

Johannesdåp og dåp med Ånden

II

(Salme 67,2–6)     Salme 67,1–8 

Folkene skal prise deg

 

Gal 3,23–29 

Kledd dere i Kristus

 

(Joh 3,26–30)     Joh 3,26–36

Han skal vokse, jeg skal avta

III

Esek 36,25–29a 

Renselse og et nytt hjerte 

 

(Rom 6,3–8)    Rom 6,1–11

Forenet med Kristus i dåpen

 

(Joh 3,1–13)     Joh 3,1–15

Jesus og Nikodemus

3. søndag i treenighetstiden

 

I

Jes 25,6–9 

Herrens gjestebud

 

Åp 19,5–9

Salige er de som er innbudt

 

Luk 14,15–24 

Det store gjestebudet

II

Jes 50,4–5 

Å høre på disiplers vis

 

Rom 8,28–30

De han har kalt

 

Joh 1,35–51 

De første disiplene

III

1 Sam 1,9–18 

Jeg vil gi min sønn til Herren

 

(1 Joh 3,1–3)     1 Joh 2,28 – 3,3 

Vi får kalles Guds barn

 

Mark 10,13–16 

Jesus og barna

4. søndag i treenighetstiden

 

I

1 Mos 25,27–34 

Esau selger førstefødselsretten

 

1 Kor 9,24–27 

Jeg løper for å vinne

 

Mark 10,17–27  

Jesus og den rike mannen

II

Jos 24,19–24 

Herren vil vi tjene

 

Ef 2,1–10 

Skapt til gode gjerninger

 

Matt 16,24–27 

Å følge etter Jesus

III

Salme 22,8–12 

Gud som jordmor

 

1 Tess 2,5–13 

Vi forkynte evangeliet for dere

 

Matt 9,35–38 

Høsten er stor

  

5. søndag i treenighetstiden

 

I

Jer 23,16–24 

Dom over løgnprofetene

 

1 Joh 4,1–6 

Prøv åndene

 

Matt 7,15–20 

Falske profeter

II

Ordsp 7,1–3

Ta vare på mine ord

 

1 Kor 3,10–18

Grunnvollen og byggverket

 

Matt 7,21–29 

Falske disipler og huset på fjell

III

Jer 6,16–19 

Spør etter de gamle stiene

 

Gal 1,6–9 

Bare ett evangelium

 

Matt 18,12–18 

Sau på villspor, bror som synder

Aposteldagen /

6. søndag i treenighetstiden

 

I

1 Mos 12,1–4 

Gud kaller og velsigner Abram

 

(Rom 1,1–7)  Rom 1,1–6

Paulus kalt til apostel

 

Luk 5,1–11

Peters fiskefangst

II

Jer 1,4–10

Gud kaller Jeremia til profet

 

(Apg 20,24–32)     Apg 20,17–32

Avskjedstalen i Milet

 

Matt 16,13–20 

Peters bekjennelse

III

Jes 66,18–19 

Å samle alle folk og tungemål

 

(Apg 9,1–19)    Apg 9,1–20

Saulus kalles til tjeneste

 

Mark 3,13–19

Jesus kaller de tolv

7. søndag i treenighetstiden

 

I

(1 Mos 16,1–13)    1 Mos 16,1–16

Hagar gir Gud et navn

 

1 Joh 4,7–10

Gud er kjærlighet

 

Luk 15,1–10 

Sauen og sølvmynten

II

Ordsp 30,7–9 

Gi verken armod eller rikdom

 

(1 Tim 6,17–19)  1 Tim 6,6-10 og 17–19

Forman dem som er rike

 

Luk 19,1–10 

Sakkeus

III

Salme 8,2–10

Hva er da et menneske

 

1 Kor 1,26–31 

Det som er svakt, utvalgte Gud

 

Mark 5,25–34 

Hun som rørte ved Jesu kappe

8. søndag i treenighetstiden

 

I

2 Mos 32,1–4.30–35 

Gullkalven og Moses’ bønn

 

(1 Joh 2,15–17)     1 Joh 2,15–23

Elsk din bror og ikke verden

 

Matt 6,19–24 

Det udelte hjertet

II

2 Mos 36,2–7

Det de ga var mer enn nok

 

2 Kor 8,9–15 

Denne gangen har dere overflod

 

Mark 12,37b–44

Enkens gave

III

Jos 22,1–6

Dere skal elske Herren

 

Fil 1,9–11 

Innsikt og dømmekraft

 

Mark 12,28–34 

Du skal elske Gud og din neste

9. søndag i treenighetstiden

 

I

(Hos 6,1–3)    Hos 4,1-3 og  6,1-3

Han vekker oss til liv

 

Rom 8,31–39 

Han som ga sin Sønn for oss alle

 

(Matt 11,28–30)   Matt 11,25–30

Jeg vil gi dere hvile

II

(Salme 145,9–16)      Salme 145,8–18

Herren reiser alle nedbøyde opp

 

(1 Kor 4,3–5)    1 Kor 4,1–5

Døm ikke før tiden

 

Joh 8,2–11 

Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

III

1 Mos 4,8–15 

Skal jeg vokte min bror?

 

Rom 14,10–13 

Enhver skal avlegge regnskap

 

Luk 6,36–42

Døm ikke

10. søndag i treenighetstiden

 

I

Salme 32,1–11

Jeg vil bekjenne mine synder

 

(1 Pet 3,8–13)     1 Pet 3,8–17

Han må vende seg fra det onde

 

Luk 5,27–32 

Å kalle syndere til omvendelse

II

1 Mos 50,14–21 

Josef tilgir sine brødre

 

2 Kor 13,11–13    

Hils hverandre med et hellig kyss

 

Matt 18,21–35 

Den ubarmhjertige medtjener

III

1 Mos 33,1–11 

Jakobs møte med Esau

 

(Ef 4,29–32)    Ef 4,22–32

Tilgi slik Gud har tilgitt

 

(Mark 11,25–26)     Mark 11,22–26 

Far tilgir som dere

11. søndag i treenighetstiden

 

I

(Jes 64,6b–65,2)     Jes 64,5–65,2 

Kan du rolig se på dette, Herre?

 

(Rom 9,2–5; 10,1–4)    Rom 9,1–5; 10,1–4 

Guds gaver til Israel

 

(Matt 23,37–39)     Matt 23,34–39 

Som en høne samler kyllingene

II

2 Mos 20,1–17

De ti bud

 

Gal 5,1–6

Til frihet

 

Mark 2,23–28

Jesus og sabbaten

III

1 Mos 21,9–13 

Isak og trellkvinnens sønn

 

(Rom 8,1–4.14–18)    Rom 8,1–11

Livet i Ånden

 

Joh 8,31–36 

Virkelig fri

12. søndag i treenighetstiden

 

I

Neh 9,19–21

Du forlot dem ikke i ørkenen

 

Hebr 13,5–6

Jeg slipper deg ikke

 

Matt 6,24–34

Vær ikke bekymret for livet

II 

(Jes 49,13–16) Ordsp 31,10-12. 25-31

Kan en kvinne glemme / En god kone

 

(2 Kor 9,1–8)  1 Tim 2,8-15 

Tjenesten for de hellige / En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet

 

Luk 8,1–3 

Kvinner som fulgte Jesus

III

4 Mos 13,17–27 

Moses sender ut speidere

 

Rom 1,16–17  

 
 

(Joh 4,27–30.39–43)     Joh 4,27–42 

Kvinnen som vitnet  

13. søndag i treenighetstiden

 

I

Salme 92,2–6.13–16 

Med ditt verk har du gledet meg

 

1 Kor 12,4–11  

Nådegaver til hver enkelt

 

Matt 25,14–30 

Talentene

II

2 Krøn 1,7–12 

Salomo ber om visdom 

 

Ef 4,11–16

Så Kristi kropp kan bygges opp

 

Luk 12,41–48

En tro og klok forvalter

III

2 Mos 18,13–24 

Jetro gir Moses råd

 

Apg 6,1–7 

En ny tjeneste i menigheten

 

Joh 15,13–17 

Jeg har satt dere til å bære frukt

Vingårdssøndag /

14. søndag i treenighetstiden

 

I

Jes 27,2–6

Herren vokter sin vingård

 

(1 Kor 1,1–3)   1 Kor 1,1–10

Dere er helliget ved Kristus

 

Matt 20,1–16

Arbeiderne i vingården

II

(5 Mos 8,7.11–18)    5Mos 8,7-18

Glem ikke Herren, din Gud

 

1 Kor 3,4–11    

Guds medarbeidere

 

Luk 17,7–10 

Uverdige tjenere

III

Jer 9,23–24 

Den rette ros

 

Fil 3,7–14 

Vinning og tap

 

Matt 19,27–30

Forsakelse og lønn

  

15. søndag i treenighetstiden

 

I

Mika 6,6–8 

Herren har sagt hva godhet er

 

Fil 1,9–11  

Innsikt og dømmekraft

 

Matt 5,38–48

Elsk deres fiender 

II

2 Mos 19,1–6

Dersom dere vil lytte til mine ord

 

Fil 4,10–14

Alt makter jeg i ham

 

Luk 10,38–42

Jesus hos Marta og Maria

III

(Rut 1,7–11.16–19a)    Rut 1,7–19

Rut og No’omi

 

1 Kor 13,7–13

Størst blant dem er kjærligheten

 

Joh 15,9–12

Som jeg har elsket dere

16. søndag i treenighetstiden

 

I

Salme 40,2–6 

Herren hørte mitt rop

 

(Rom 8,19–23)    Rom 8,18–27

Håpet om herlighet

 

Mark 7,31–37 

Jesus sa til den døve: Effata

II

(Salme 13,2–6)     Salme 13,1–6 

Hvor lenge, Herre?

 

1 Pet 4,12–19 

Når en kristen lider

 

Matt 5,10–12 

Salige er de som blir forfulgt

III

(Ordsp 9,1–5)    Ordsp 9,1–6

Visdommen innbyr til måltid

 

1 Kor 1,18–25 

Vi forkynner en korsfestet Kristus

 

(Matt 11,16–19)    Matt 11,16–24

Likegyldighet og visdom

17. søndag i treenighetstiden

 

I

Job 19,21–27 

Jeg vet at min gjenløser lever

 

2 Tim 1,7–12 

Han har gjort ende på døden

 

(Joh 11,17–29 og/eller 30–46)   Joh 11,17– 46 

Jesus vekker opp Lasarus

II

1 Kong 17,17–24 

Elia vekker opp enkens sønn

 

1 Kor 15,35–45 

Det står opp en åndelig kropp

 

Luk 7,11–17 

Jesus vekker opp enkens sønn

III

(Esek 37,1–5.10–14)    Esek 37,1–14 

De døde ben blir levende

 

Fil 1,20–26

Jeg er trukket til begge sider

 

Mark 5,35–43 

Jesus vekker opp Jairus’ datter

18. søndag i treenighetstiden

 

I

Jes 53,1–5

Såret for våre overtredelser

 

Hebr 2,10–18

En barmhjertig øversteprest

 

Matt 8,14–17

Jesus helbreder Peters svigermor

II

1 Kong 8,41–43

Når utlendinger ber, må du høre

 

Rom 15,25–33

Hedninger har fått del i gavene

 

Matt 8,5–13

Offiseren i Kapernaum

III

Salme 38,10–16

Herre, du ser hva min lengsel er

 

(1 Joh 4,11–16)    1 Joh 4,11–17

Gud er kjærlighet

 

Mark 1,40–45

Den spedalske mannen

19. søndag i treenighetstiden

 

I

Salme 36,6–11 

Hos deg er livets kilde

 

(Gal 5,16–26)     Gal 5,16– 6,2

Livet i Ånden

 

(Matt 5,20–26)  Matt 5,17-26

Men jeg sier dere

II

(5 Mos 30,11–15)    5 Mos 30,11–16

Ordet er deg ganske nær

 

(Rom 2,13–16)     Rom 1,18-32 

Lovens krav i hedningenes hjerter  Menn og kvinner byttet ut det naturlige samliv

 

Joh 7,14–17 

Den som vil gjøre hans vilje

III

1 Sam 3,1–11 

Herren kaller Samuel

 

1 Kor 9,19–23

Alt gjør jeg for evangeliet

 

Luk 9,57–62 

Jesus krever alt

20. søndag i treenighetstiden

 

I

1 Sam 18,1–4 

Jonathan slutter pakt med David

 

(Hebr 13,1–3)    Hebr 13,1–6

Søskenkjærlighet og gjestfrihet

 

(Joh 11,1–5)    Joh 11,1–6

Jesu venner i Betania

II

1 Mos 2,18–25

De to skal være ett

 

(Ef 5,31–33)     Ef 5,21–33 

Mysteriet Kristus og kirken Formaninger til hustruer og ektemenn

 

(Mark 10,2–9)    Matt 19,3-9

Ekteskap og skilsmisse

III

Rut 2,8–11

Boas og Rut

 

Ef 6,1–4   

Oppdragelse etter Herrens vilje

 

Matt 18,1–11

De små har sine engler hos Gud

21. søndag i treenighetstiden

 

I

Jer 29,4–7 

Be til Herren for byen

 

Rom 13,1–7 

Forholdet til styresmaktene

 

Matt 22,15–22 

Gi keiseren hva keiserens er

II

(5 Mos 15,7–8.10–11)   5 Mos 15,7–11 

Lukk opp hånden 

 

(1 Joh 3,16–18)     1 Joh 3,14–24 

Den som lukker sitt hjerte

 

Luk 16,19–31 

Den rike mann og Lasarus

III

Fork 5,9–14 

Rikdom kan bli til ulykke

 

(1 Tim 6,6–12)      1 Tim 6,6–16

Gudsfrykt, nøysomhet og tro

 

Luk 12,13–21 

Den rike bonden

22. søndag i treenighetstiden

 

I

Fork 4,17–5,6 

Vær ikke snar med munnen

 

(Jak 3,7–12)      Jak 3,2–12 

Tungen

 

Matt 12,33–37 

Treet og fruktene og tungen

II

Ordsp 6,20–23a 

Forkast ikke det du har lært

 

Fil 2,1–4

Ikke selvhevdelse, men ydmykhet

 

(Joh 12,35–36)     Joh 12,34–43

Tro på lyset, bli lysets barn

III

3 Mos 19,1–2.16–18.33–34 

Dere har selv vært innflyttere

 

(Jak 2,1–9)     Jak 2,1–10

Rike og fattige i menigheten

 

Luk 10,25–37 

Den barmhjertige samaritan

23. søndag i treenighetstiden

 

I

(Jes 1,16–19)    Jes 1,12–19 

Kom, la oss gjøre opp vår sak

 

2 Tess 1,10b–12

Verdige det kallet dere har fått

 

(Mark 10,28–31)   Mark 10,28–45

Få hundre ganger så mye igjen

II

Salme 73,23–28 

Siden tar du meg opp i herlighet  

 

(2 Kor 5,4–10)    2 Kor 5,1–10

Lønn for det onde og det gode

 

(Joh 5,24–29)    Joh 5,19–29

Å stå opp til livet eller til dom

III

Jes 51,11–16 

Jeg er den som trøster dere

 

1 Tess 4,13–18

Når Herren kommer

 

Matt 24,35–44

Dagen og timen kjenner ingen

Domssøndag / Kristi kongedag

 

I endret 2019

(Jes 57,14–16)    Jes 57,14–21

Jeg vil ikke evig føre klagemål

 

(Åp 20,11–13)    Åp 20,11–15

Livets bok

 

Matt 25,31–46

Dommen

II

Job 28,20–28

Å frykte Herren, det er visdom

 

Kol 1,9–14

Et liv som er Herren verdig

 

Matt 25,1–13

Brudepikene

III

5 Mos 30,15–20 

Valget mellom liv og død

 

1 Kor 15,22–28

De som hører Kristus til

 

Joh 9,39–41

Til dom er jeg kommet

Bots– og bønnedag

(siste søndag i oktober)

 

I

Jer 18,1–10 

Leiren i pottemakerens hånd

 

Rom 2,1–11 

Menneskenes ansvar overfor Gud

 

Luk 13,22–30 

Er det få som blir frelst?

II

Jes 59,1–4

Deres misgjerninger skiller

 

(1 Joh 1,8–2,2)     1 Joh 1,5–2,2 

Dersom vi bekjenner våre synder

 

Luk 18,9–14 

Fariseeren og tolleren

III

Mika 7,18–19 

Du skal kaste våre synder i havet

 

2 Kor 13,5–8

Ransak dere selv

 

Luk 15,11–32 

Den bortkomne og hans bror

Allehelgensdag

(første søndag i november)

 

I

Jes 49,8–10

Jeg hjelper deg på frelsens dag

 

Åp 7,9–17

Den store hvite skaren

 

Matt 5,1–12

Saligprisningene

II

Salme 84,2–8 

Salige er de som bor i ditt hus

 

Hebr 12,1–3  

En sky av vitner

 

Matt 5,13–16 

Jordens salt og verdens lys

III

Jes 60,18–22 

Herren skal være ditt lys

 

Hebr 11,11–16.39–40

Et bedre land de lengter etter

 

(Luk 6,20–23)    Luk 6,20–28

Saligprisningene