Konferansen 2020

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 3.-5. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker. 

Representanter for sju kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til samling over to døgn i vakre omgivelser: Den lutherske kirke i Norge (LKN),; Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK); Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark (ELFK); Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN); Missionsprovinsen (MP) og For Bibel og Bekjennelse (FBB). Representanten fra Johanneskretsen hadde sykdomsforfall.

Saker som sto på dagsorden i år var presentasjon av medlemskirkene med blant annet historie, strukturer og prosesser for inngåelse av kirkefellesskap, og samtale om felles forståelse av de ulike kirkers læregrunnlag.  

Det ble også gitt situasjonsrapporter fra medlemmer i nettverket. Og ikke minst: felles bønn og samtale preget det gode fellesskapet. Ypperlig vertskap var Ulf Asp.

Under årsmøtet ble Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK) tatt opp som nytt medlem i nettverket. Møtet drøftet ellers mange saker, blant annet studieløp for presteutdanning og revisjon av kirkeårets tekstrekker. Asbjørn Hjorthaug ble valgt til nytt medlem av møtekomiteen, etter Alf Danbolt som var ferdig med sin periode. Komiteen består forøvrig av Thor Henrik With og Sigmund Hjorthaug, med Boe Johannes Hermansen som koordinator for nettverkets arbeid. 

Boe Johannes Hermansen

—-

Bildet viser deltagerne samlet utenfor kapellet på Høgsveen, fra venstre: Alf Danbolt (LKN); bak: Ulf Asp (DELK og vertskap); Torkild Masvie (LKN); Åke Malander, (ELBK); bak: Bertil Andersson (DELK); Sigmund Hjorthaug, (ELFK); Erik A.H. Okkels, (FBB), bak: Leif G. Jensen (ELFK); Asbjørn Hjorthaug (ELBK);, Bengt Birgersson (MP), Richard Skollevoll, (DelsiN); Jan Bygstad (DELK); Thor Henrik With (DelsiN); Boe Johannes Hermansen (FBB og koordinator) og Knut Alfsvåg (FBB). Foto: Arrangør