Konferansen 2018

NELK konferanse 2018

Et viktig kirkelig nettverk

Det årlige møtet i Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid gikk av stabelen 5.-7. februar, på det faste konferansestedet Høgsveen Retreat- og Gjestegård, i Ringsaker.

Representanter for 10 kirkesamfunn og andre kirkelige enheter fra Norge, Sverige og Danmark møttes til program over to døgn.

Saker som sto på listen i år var: Skisse til studieløp for pastorutdanning og arbeid med rekruttering, kriterier for bedømmelse av rett og vrang lære og hva dette betyr for et ekumenisk fellesskap, og revisjon av kirkeårets tekstrekker.

Det ble også gitt situasjonsrapporter fra medlemmer og observatører i nettverket. Og ikke minst: felles bønn og samtale preget det gode fellesskapet.

Under årsmøtet ble Johannes-kretsen opptatt som medlem i nettverket. Thor Henrik With ble valgt til nytt medlem av møtekomiteen, etter Knut Alfsvåg som var ferdig med sin periode. Komiteen består forøvrig av Alf Danbolt og Jakob Okkels, med Boe Johannes Hermansen som koordinator for nettverkets arbeid.

Boe Johannes Hermansen

—-

Bildet viser deltagerne samlet utenfor kapellet på Høgsveen, fra venstre: Boe Johannes Hermansen, (For Bibel og bekjennelse (FBB) og Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), samt koordinator); Alf Danbolt, Den lutherske kirke i Norge (LKN); Ragnar Andersen, (foredragsholder); Erik A.H. Okkels, FBB og Kyrklig Samling om Bibel og Bekendelse (KSBB); Ulf Asp (DELK og vertskap); Leif G. Jensen og Sigmund Hjorthaug, Den evangelisk-lutherske frikirke, Danmark, (ELFK); Knut Alfsvåg (FBB); Joachim Grün, Johanneskretsen; Jo Hedberg, Bønn for Den norske kirke; Bengt Birgersson, Missionsprovinsen (bak); Eirik-Kornelius Garnes-Lunde (LKN); Rolf Ekenes (DELK); Asbjørn Hjorthaug, Den evangelisk lutherske bekjennelseskirke (ELBK) og Thor Henrik With, Det evangelisk-lutherske stift i Norge (DelsiN). Jakob Okkels, Missionsprovinsen i Sverige var ikke tilstede da bildet ble tatt. (Foto: Marianne Tidemann Andersen)