Konferanse om pastorutdanning i Norden

2727Nettverk for evangelisk-luthersk kirkesamarbeid inviterer til konferanse om pastorutdanning i Norden 13.-14. oktober 2016

Konferansen har som formål å gi grunnlag for å utvikle en modell for, og innhold i, en praktisk-teologisk utdannelse for unge menn i Norden på Bibelens og bekjennelsens grunn. Konferansen avsluttes før Nordisk nettverksmøte og teologisk konferanse i regi av FBB begynner. Begge konferansene vil avholdes på Fjellhaug skoler i Oslo slik at det er enkelt å delta på begge.

Program

Torsdag 13. oktober (ettermiddag og kveld)

Innledning og presentasjon av konferansens hensikt, ved prost Bengt Birgersson

Intervjuer av representanter fra de nordiske landene for å få deres perspektiver på den aktuelle situasjonen, ved pastor Jakob Appell

En historisk skisse over presteutdanningen med sideblikk til situasjonen i Norden i dag. Professor Knut Alfsvåg med professor Naomichi Masaki (Concordia Theological Seminary, Ft Wayne, Ind.) som respondent.

Fredag 14. oktober (formiddag)

Hva slags utdannelse forventes av en mann som skal ordineres til prestetjeneste? (Foredragsholder enda ikke avklart) med respons fra flere på det prinsipielle/metaplanet. Etterfølgende plenumssamtale.

Hvilke behov har vi for supplerende/alternativ dannelse/forming for blivende prester? Med utgangspunkt i det finske Missionsstiftets erfaringer, ved pastor TD Jari Kekälä. Korte kommentarer om den teologiske tenkningen om disse spørsmålene fra flere teologiske institusjoner (DBI, MF i Århus, Församlingsfakultetet, AdFontes m fl).

Samtaler i grupper og plenum om hvordan vi kan ta med oss dette inn i vår egen kontekst og hvordan vi kan hjelpe hverandre.

Komité for konferansen: Alf Danbolt, Knut Alfsvåg og Bengt Birgersson

Nærmere program og opplysninger om påmelding etc. blir lagt ut her.