Konferansen 2011

2011

Fra programmet

Gunnar Johnstad: Samlivsetikk og kirkefellesskap

Jan Bygstad: Rom 1, 18ff i helbibelsk perspektiv

Knut Alfsvåg: Ved slutten av den konstantinske æra – hva innebærer dette kulturskiftet?

Bengt Birgersson: Skisse til program for pastorale arbeidsdager

Thor Henrik With: Nettverkets konstitusjon og vei videre.

I tillegg ledet Ulf Asp bønnesamlingene i kapellet

Den nye programkomitéen for nettverket består av Jan Bygstad (DELK) og Alf Danbolt (Den Lutherske kirke i Norge).

Deltagere

  • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson
  • Taler/observatør: Gunnar Johnstad
  • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll
  • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt og Kristoffer Norbye
  • DELK: Ulf Asp og Jan Bygstad
  • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün (kun mandag)
  • For Bibel og Bekjennelse: Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen

Fredag 11. mars 2011