Konferansen 2010

2010

På årets møte deltok Petri Hiltunen fra den 10 år gamle Lutherstiftelsen i Finland og orienterte om den sterke veksten i menighetsdannelser på klassisk luthersk grunn. De har siden år 2000 dannet 20 koinonier som de kaller det. Av dem er 13 organisert med eget styre og pastor. Den 20. mars i år skal de innsette sin første biskop: Matti V.. Deres mål er at ingen skal ha mer enn fem mils vei til den nærmeste menigheten.

Fra programmet

Joachim Grün: Reformatorisk åndelig veiledning

Harald Kaasa Hammer: Katekismen – opplegg for menighetssamlinger

Petri Hiltunen: Lutherstiftelsen i Finland – bakgrunn og aktuell situasjon.

Knut Alfsvåg: Morgendagens kirke – ekklesiologisk alternativ

Roland Gustafsson: Skisse til program for pastorale arbeidsdager

Den nye programkomiteen for nettverket består av  Erik Okkels (Valgmenigheter i Nord), Jan Bygstad (DELK) og Gunnar Torset (Norgeskirken)