Konferansen 2012

2012

Prosedyre for medlemsopptakelse i nettverket

Møtet vedtok en prosedyre for medlemsopptakelse som tillegg til §4 i lovene:

«Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker å delta som observatør på et møte, sender en søknad om dette til arrangementskomitéen som avgjør avgjør saken etter å ha innhentet medlemmenes oppfatning.

Kirkesamfunn, organisasjoner og grupperinger som ønsker medlemsskap sender søknad til arrangementskomiteen som legger saken frem for neste møte i nettverket. Søkeren inviteres som observatør til dette møtet.

Nettverkets møtekomite kan invitere kirkesamfunn, organisasjoner, grupperinger og enkeltpersoner til å komme som observatør til et møte.

Nettverkets møter foregår på skandinaviske språk.»

Neste møte blir Mandag 4.- Tirsdag 5. februar 2013

Deltagere i år var

  • DELK: Rolf Ekenes og Jan Bygstad
  • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt
  • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson og Roland Gustafsson
  • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll og Thor Henrik With
  • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün
  • For Bibel og Bekjennelse: Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen
  • Evanglisk Luthersk Nætværk (Danmark): Henrik Højlund og Lasse Iversen Holmgaard
  • Talere/observatører: Arne Redse og Jari Kekäle (Finland)