Konferansen 2014

2014

Glimt fra programmet

Alf Danbolt: Konfirmasjonen i dagens kirkelige virkelighet i lys av historien. Hva er konfirmasjonen og hvilken betydning har den? Konfirmasjon og nattverdadgang.

Juhana Pohjola: Vocatio, benedictio-missio Perspectives from the New testament.

Juhana Pohjola: Martin Luther’s ordination agenda

Drøftingsmøte om Kirke og kirkeorganisasjon. Kirkegrenser i dagens Skandinavia. Hvor går veien? kirkefellesskap. Hvordan tenker vi, og hvorfor ser det ut som det gjør?

Møtekomitéen for neste års møte er: Bengt Birgersson Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen

Neste konferanse blir Mandag 2.- Tirsdag 3. februar 2015

Deltakere

  • DELK: Rolf Eknes, Jan Bygstad, Ulf Asp
  • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt
  • Missionsprovinsen (Sverige): Roland Gustafsson, Lars Artman, Göran Beijer og Bengt Birgersson
  • Det evangelisk lutherske stift i Norge: Richard Skollevoll
  • Carissimi: Knut Alfsvåg
  • For Bibel og Bekjennelse: Erik A.H. Okkels og Boe Johannes Hermansen
  • Det evangelisk lutherska stiftet i Finland: Risto Soramies og Juhana Pohjola

Torsdag 6. februar 2014