Innlegg

Konferansen 2011

2011

Fra programmet

Gunnar Johnstad: Samlivsetikk og kirkefellesskap

Jan Bygstad: Rom 1, 18ff i helbibelsk perspektiv

Knut Alfsvåg: Ved slutten av den konstantinske æra – hva innebærer dette kulturskiftet?

Bengt Birgersson: Skisse til program for pastorale arbeidsdager

Thor Henrik With: Nettverkets konstitusjon og vei videre.

I tillegg ledet Ulf Asp bønnesamlingene i kapellet

Den nye programkomitéen for nettverket består av Jan Bygstad (DELK) og Alf Danbolt (Den Lutherske kirke i Norge).

Deltagere

  • Missionsprovinsen (Sverige): Bengt Birgersson
  • Taler/observatør: Gunnar Johnstad
  • Valgmenighetene i nord: Richard Skollevoll
  • Den lutherske kirke i Norge (Messiaskirken): Alf Danbolt og Kristoffer Norbye
  • DELK: Ulf Asp og Jan Bygstad
  • Carissimi: Knut Alfsvåg og Joachim Grün (kun mandag)
  • For Bibel og Bekjennelse: Thor Henrik With og Boe Johannes Hermansen

Fredag 11. mars 2011

Konferansen 2010

2010

På årets møte deltok Petri Hiltunen fra den 10 år gamle Lutherstiftelsen i Finland og orienterte om den sterke veksten i menighetsdannelser på klassisk luthersk grunn. De har siden år 2000 dannet 20 koinonier som de kaller det. Av dem er 13 organisert med eget styre og pastor. Den 20. mars i år skal de innsette sin første biskop: Matti V.. Deres mål er at ingen skal ha mer enn fem mils vei til den nærmeste menigheten.

Fra programmet

Joachim Grün: Reformatorisk åndelig veiledning

Harald Kaasa Hammer: Katekismen – opplegg for menighetssamlinger

Petri Hiltunen: Lutherstiftelsen i Finland – bakgrunn og aktuell situasjon.

Knut Alfsvåg: Morgendagens kirke – ekklesiologisk alternativ

Roland Gustafsson: Skisse til program for pastorale arbeidsdager

Den nye programkomiteen for nettverket består av  Erik Okkels (Valgmenigheter i Nord), Jan Bygstad (DELK) og Gunnar Torset (Norgeskirken)